Mielipide: Teollisuusliitto levittää vääriä tietoja metsäteollisuuden lakosta

Metsäteollisuuden tehtaat ovat laajojen lakkojen kohteena.

Sahojen ja vaneritehtaiden lakoista päättänyt Teollisuusliitto levitti (L-S 31.1.) Metsäteollisuus ry:n tavoitteista vääriä tietoja. Ne on syytä korjata.

Teollisuusliitto on väittänyt, että työnantajalla olisi "heikennyslista", jolla haettaisiin viidenneksen palkanalennuksia.

Väite on perätön. Metsäteollisuus ry:n ehdotusten yhteenlaskettu kustannusvaikutus on pidemmällä aikavälillä enintään kahden prosentin luokkaa. Luvussa ei ole edes mukana palkantarkistusten vaikutusta.

Metsäteollisuus on tavoitellut neuvotteluissa mahdollisuutta tehtaiden keskeytymättömään käyntiin. Se lyhentäisi työntekijöiden työaikaa moninkertaisesti kiky-tunteihin nähden.

Nyt keskeytymätön käynti on työehtojen takia kannattamatonta, joten saha- ja vaneriteollisuudessa tuotanto keskeytyy viikonlopuksi eikä tehtaiden täyttä kapasiteettia voida hyödyntää.

Teollisuusliiton lakko on turha, koska liitto on päättänyt odottaa tuloksia muista neuvottelupöydistä.

Teollisuusliiton lakko on turha, koska liitto on päättänyt odottaa tuloksia muista neuvottelupöydistä.

On vaikea nähdä, miten tämä hyödyttää liiton jäseniä. Lakosta jää käteen vain taloudelliset tappiot ja tehtaiden tulevaisuuden vaarantuminen.

Metsäteollisuus ry on valmis nopeasti hakemaan Teollisuusliiton kanssa ratkaisua, jotta alan kilpailukyky ja työpaikkojen säilyminen Suomessa voidaan varmistaa.

Julkisuudessa ovat olleet esillä Teollisuusliiton johtajan Jyrki Alapartasen hyökkäykset ja uhkailut lakon aikana töihin tulleita kohtaan.

Jokainen saa päättää, haluaako olla lakossa vai ei. Vaikka ammattiliitot puhuvat usein siitä, että "työt ovat lakossa", näin ei ole.

Työntekijöillä on oikeus lakkoon, ei pakkoa.

Tähän on otettu kantaa korkeimmassa oikeudessa (KKO 2018:40). Se totesi yksiselitteisesti, että työtaisteluun osallistuminen tai sen ulkopuolelle jääminen on jokaisen työntekijän päätösvallassa silloinkin, kun hän on työntekijäyhdistyksen jäsen.