Mielipide: Helmi-rata on Itä-Suomelle parempi yhteys kuin Porvoon ja Kouvolan rata

Kurjistetaanko Itä-Suomi Porvoo-Kouvola -ratayhteydellä?

Menemällä mukaan tämän hankkeen suunnitteluun miljoonilla euroilla ovat Mikkeli, Kuopio ja Kajaani vahvistaneet omaa kurjistumistaan.

Toivon, että kyseiset seutukunnat alkaisivat ajaa voimakkaammin Helmi-rataa eli yhteyttä Lahdesta Heinolan ja Mäntyharjun kautta Mikkeliin.

Oikoradasta Keravalta Lahteen on saatu hyötyä. Se tukee jatkomahdollisuuksia Heinolaan, Mikkeliin, Kuopioon ja Kajaaniin saakka.

Itä-Suomen maakunnat saisivat vahvaa tukea tässä tulevaisuuden ratahankkeessa. Ratayhteys olisi merkittävä kansalaisten, matkailun ja yritysten yhteyksille.

Itä-Suomi saisi merkittävän elinvoimasysäyksen, joka on jo nähtävissä oikoradan Kerava-Lahti väylällä.

Heinolan ja Mikkelin eikä koko Itä-Suomen elinvoima ei lisäänny millään mittarilla Porvoo–Kouvola -osuuden ansiosta. Yhteys on hyötysuhteella mitattuna erittäin kallis.

Hanke ei ole valtiontaloudenkaan näkökulmasta millään mittareilla järkevä. Keskeisin ratayhteys, oikorata Kerava–Lahti rakennettiin yhteiskunnan rahoituksella, sen yhteyttä ei saa heikentää uudella rinnakkaisväylällä.

Porvoo–Kouvola -ratayhteys muuttaa Kerava–Lahti -väylän paikallisyhteydeksi. Samalla torpataan todellinen tulevaisuuden oikorata Itä-Suomeen.

Olemmeko valtiona niin paljon köyhtyneet, että jo suunnittelukustannuksiin haetaan useiden kymmenien miljoonien eurojen tukia kunnilta?

Lisäksi Itäradan Porvoo–Kouvola -hankkeen pääomittamisessa on haettu kuntien sitoumusta tuleviin puuttuviin suunnittelukustannuksiin niin sanotusti avoimella valtakirjalla.

Arto Seppälä

kunnallisneuvos, kaupunginhallituksen puheenjohtaja (sd.)

Mikkeli