Mielipide: Essoten tekemät tarkastussoitot saivat hyvän vastaanoton

Kevään ja kesän 2020 aikana Essoten työntekijöiden ja vapaaehtoisten toteuttamassa tarkistussoittokierroksessa tarkoituksena oli selvittää, onko kaikki kunnossa, miten arki sujuu sekä antaa tietoa koronasta ja sen vaikutuksista.

Soittokierroksella jututettiin kaikkiaan noin 10 000 yli 70-vuotiasta kuntalaista, jotka eivät ole palveluiden piirissä.

Soittoja tehtiin aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan ja niillä tavoitettiin Essoten alueen yli 70-vuotiaista arviolta noin 70 prosenttia.

Soittokierroksen aikana selvisi, että Essoten alueen yli 70-vuotiaat ovat valveutuneita ja ovat pärjänneet korona-aikana melko hyvin, joko itsenäisesti tai läheisten auttamina.

Yhteystiedot soittoja varten saatiin väestörekisteristä, mutta puutteellisten ja virheellisten yhteystietojen vuoksi jäi osa ikävä kyllä tavoittamatta.

Asiasta tiedotettiin mediassa ja pyydettiin olemaan yhteydessä Essoten Palveluneuvoon.

Osa ottikin joko itse tai omaisten välityksellä yhteyttä, niin että yhteystiedot saatiin ja soitot myös heille onnistuivat. Moni oli myös kuullut naapurilta tai tuttavalta soitoista ja osasi soittoa odottaa.

Suurin osa vastanneista, varsinkin alle 80-vuotiaista, kertoi pärjäävänsä ainakin toistaiseksi kotona oikein hyvin.

Osa vastaajista, erityisesti yli 80-vuotiaat, kertoi, että arjesta selviämisessä on vaikeuksia, mutta heistä suurin osa olikin jo palvelujen piirissä tai sai tukea läheisiltä.

Joidenkin tilanne vaati tarkempaa selvittelyä tai ohjaamista muun muassa soten palvelujen pariin. Moni myös toivoi uutta yhteydenottoa syksyllä, jos koronatilanne pahenee.

Yksin asuvat kertoivat puhelujen piristäneen ja ainakin osittain lievittäneen yksinäisyyden tunnetta eristyksessä ollessa.

Kaiken kaikkiaan soitot koettiin tärkeiksi ja ne toivat esille sen, miten tärkeää meille kaikille on pitää yhteyttä läheisiimme, muulloinkin kun poikkeusaikana.

Yksinasuvat kertoivat puhelujen piristäneen ja ainakin osittain lievittäneen yksinäisyyden tunnetta eristyksessä ollessa.

Soittajille tehtävä oli mieluinen, sillä puhelut otettiin vastaan positiivisissa tunnelmissa. Moni vastanneista oli kertonut, että tuli tunne siitä, että välitetään ja pidetään huolta.

Puheluiden kesto vaihteli keskustelukumppanin tarpeiden mukaisesti. Osa puheluista kesti 15 minuuttia ja osa lähes tunnin.

Useimmiten puheluissa keskusteltiin arjen sujuvuudesta poikkeusoloissa, mutta toisinaan keskustelua käytiin myös muista aiheista.

Erityisen iloisia vapaaehtoiset olivat siitä, että lähes kaikilla vastanneilla korona-arki on sujunut hyvin. Kauppa-asiat ovat hoituneet lasten tai lastenlasten avustuksella, ja kevään pihatyöt ovat pitäneet arjen toiminnallisena. Myös naapuriapua on ollut tarjolla.

Soittokierroksesta saamamme palautteen ja kokemuksen perusteella olemme suunnittelemassa toiminnalle jatkoa.

Tarkoituksena on jatkossakin olla puhelimitse yhteydessä yli 80-vuotiaisiin kuntalaisiin, jotka eivät vielä ole palveluiden piirissä.

Toiminta liittyy 80 vuotta täyttäneille tai täyttäville järjestettäviin ryhmässä tai yksilöllisesti toteutettaviin hyvinvointi- ja terveystarkastuksiin, joita Essotessa on tehty jo vuosia hyvin tuloksin.

Soitot ovat jatkoyhteydenpitoa näille, sillä tavoitteena on vahvistaa entisestään ennakoivaa ja ennaltaehkäisevää toimintaa sekä tukea kotona pärjäämistä.

Pirjo Ihalainen

ennakoivat palvelut, palvelupäällikkö, Essote

Jaana Koinsaari

hankepäällikkö, Vetovoimainen kotihoito - hanke, Essote

Mikkeli