Lukijalta: Ratinlampea ei pidä rakentaa

Mikkelin kaupunginhallitus asetti 13.3. nähtäville asemakaavan Ratinlammen alueesta äänin 12—2. Veli Liikanen ja Raine Lehkonen taisivat ainoina olla hereillä. Kaava selvitysaineistoineen on surullista luettavaa. Kehitteillä on huonoin ja kestämättömin investointi Mikkelissä kuunaan.

Mikkelin kaupunginhallitus asetti 13.3. nähtäville asemakaavan Ratinlammen alueesta äänin 12—2. Veli Liikanen ja Raine Lehkonen taisivat ainoina olla hereillä. Kaava selvitysaineistoineen on surullista luettavaa. Kehitteillä on huonoin ja kestämättömin investointi Mikkelissä kuunaan.
Alueen rakennettavuusselvityksen perusteella rakentaminen vaatisi erittäin mittavat maansiirto- ja stabilointityöt. Tietysti, onhan kyseessä entinen lampi, nykyään erittäin vetinen suo. Kirjoitin hankkeesta Länsi-Savossa 2013. Huoleni oli Satamalahden vedenlaadun huononemisen ohella se, että päädytään esittämään kallista ja kestämätöntä ratkaisua huomioimatta vesistö- ja luontovaikutuksia.
Nyt saatu kaavaesitys on juuri sellainen kuin oli pelättävissä. Ainoa selvityksissä esiin tullut yllätys oli se, että luontoarvot alueella ovat suuremmat kuin oli odotettavissa.

Ratinlammen rakentaminen vaikuttaisi Satamalahden veden laatuun, kun tämä hulevesiä puhdistava ja pidättävä kosteikko kutistuisi minimaaliseksi. Kaavan selvitysosan luontoselvityksestä voi lukea, että koko kaava-alue on arvokasta luontokohdetta. Reunojen liito-oravat ja lehdot onnistuttaisiin kyllä turvaamaan tyydyttävästi rakentamisenkin yhteydessä, mutta alueen keskiosan ruohokorpi katoaisi kokonaan. Ratinlampi ei ole arvoton lutakko, ruohokorvet ovat Etelä-Suomessa erittäin uhanalainen luontotyyppi.
Ratinlammen rakentamisen hintaa ei kukaan tiedä, mutta paikan saattaminen rakentamiskelpoiseksi tontiksi on yli kymmenen miljoonan euron hanke. Kuka tämän maksaisi? Ei kukaan investoija ainakaan, vaan Mikkelin kaupunki.

Ratinlammen kaavan ja rakentamisen edistäminen vastoin kaikkia taustaselvityksien tuloksia johtuu siitä, että kaupunki kääntää joka ikisen kiven joka ikiseltä rakentamattomalta paikalta Viitostien viereltä, läheltä keskustaa. Näin pitääkin tehdä, mutta Ratinlammen alue täytyy unohtaa. Mitä pikemmin tämä johtopäätös tehdään, sitä vähemmän rahaa hukataan.
Tilaa vievälle kaupalle on järjestettävissä esimerkiksi Visulahden uudessa kauppapuistossa tai Karilan alueella. Muuallakin, jos halutaan. Se vain on kylmä fakta, että sijainnit keskustan lähellä ja suoraan vitostien liittymässä alkavat olla loppu.
Meidän pitäisi keskittyä toteuttamiskelpoisten kohteiden etsintään ja kehittämiseen kantakaupungin osayleiskaavassa. Ratinlammen asemakaava täytyy hylätä ja jättää alue vesiämme puhdistamaan.

Pekka Heikkilä
teknisen lautakunnan jäsen, kuntavaaliehdokas (vihr.)
Mikkeli

Osallistu keskusteluun

Länsi-Savo