Lukijalta: Mikkelin on jalkautettava strategiansa käytännölliseksi ja ymmärrettäväksi

Mikkelin kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.12. Mikkelin kaupungin toimintaa ohjaavan valtuustostrategian vuosille 2018— 2021. Valtuustostrategiaa päivitetään vuosittain. Silti on pelko, että strategia jää monen muun asiakirjan tavoin pöytälaatikkoon pölyyntymään.
Ensimmäinen tärkeä asia on, että kaupungin 2 000 työntekijää saadaan sitoutettua strategiaan. Ilman työntekijöiden positiivista asennetta strategialla ei tee mitään.
Strategian pitää olla työntekijöille ymmärrettävä ja päämäärien selkeitä. Esimiesten pitää keskustella strategian tavoitteista alaistensa kanssa ja strategian tärkeimmät tavoitteet pitää pystyä tiivistämään yhdelle sivulle.
Lisäksi neljän vuoden strategia pitää pilkkoa teemavuosiin. Teemavuoden aikana järjestetään teeman mukaisia toimenpiteitä ja tapahtumia, joilla osallistetaan kaupungin asukkaita strategian toteuttamiseen sekä tehdään strategian mukaisia konkreettisia toimenpiteitä.
Kaupunginhallitus voisi päättää teemavuodet ja ne voisivat olla strategian sisällön mukaisesti esimerkiksi seuraavanlaisia: lisätään ja edesautetaan asukkaiden aktiivisuutta, taataan asukkaille puhdas elinympäristö ja terveet tilat, huomioidaan alueen merkittävä vapaa-ajan asuminen, edistetään alueen yrittäjyyttä ja työllisyyttä.

Jarno Strengell
kaupunginvaltuutettu (sd.)
Mikkeli