Lukijalta: Matematiikan sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa piilee mahtavan katastrofin ainekset

Helsingin Sanomat julkaisi 5.10. kirjoituksen ”Matematiikan yo-kokeen tulevaisuus hämmentää”. Haluan tuoda esiin omiin käytännön kokemuksiini perustuvia näkökohtia.

Helsingin Sanomat julkaisi 5.10. kirjoituksen ”Matematiikan yo-kokeen tulevaisuus hämmentää”. Haluan tuoda esiin omiin käytännön kokemuksiini perustuvia näkökohtia.
Selkeän matemaattisen tekstin tuottaminen edellyttää kaavaeditorin käyttövalmiutta. Kaavaeditori on ohjelma, jolla saadaan aikaan asianmukaiset matemaattiset merkinnät. Tällaisia ovat esimerkiksi potenssit, murtolausekkeet, juuret, derivaatat, integraalit jne.
Matematiikan kokeessa käytettävä sähköinen alusta saatiin lukioiden käyttöön vasta tänä syksynä. Sitä siis vasta opettelevat jo toista vuosikurssia käyvät opiskelijat, jotka tulevat olemaan uuden menetelmän koekaniineina keväällä 2019. Kiire tulee! Varsinkin, kun editorin opetteluun kuluva aika on vielä muusta matematiikan opiskelusta pois.

Lukio-opiskelijaa riivaava alituinen kiire tulee huipentumaan aikanaan kevään 2019 kokeen suorittamisessa. Kokemukseni koostuu 41 vuotta kestäneestä matematiikan lukio-opetuksesta sekä sen jälkeisestä kuusi vuotta kestäneestä sensoritoiminnastani ylioppilastutkintolautakunnan  matematiikan jaoksessa.
Näiden ohessa olen myös MAOL-taulukkokirjan matematiikan osion vastuuhenkilö, kirjoittanut sähköisesti matematiikan harjoituskirjan sekä satoja pitkän matematiikan kurssikokeita. Kaavaeditorin käyttökokemukseni on miltei 40 vuoden mittainen.

Toista vuosikurssia käyvät opiskelijat tulevat olemaan uuden menetelmän koekaniineina keväällä 2019.Tehtävänäni ylioppilastutkintolautakunnan matematiikan jaoksessa oli tuottaa aina valmiiksi saadun uuden kokeen tehtävien ratkaisut viimeistellyssä sähköisessä muodossa. Kokemukseni on, että vähänkin hankalampia tehtäviä on joka tapauksessa hahmoteltava paperille ennen niiden ratkaisua, joten kynällä paperille laskemisen vaihetta ei voida ohittaa kirjoittamalla suoraan kaavaeditorilla. Vaikka editorin käyttövalmius on minulla kokemukseni perusteella selkäytimessä, niin silti sähköinen kirjoittaminen vie lähes kaksinkertaisen ajan kynällä paperille laskemiseen verrattuna.  
Esimerkkilaskelma: Jos jonkin tehtävän ratkaiseminen kynällä ja paperilla vie 10 minuuttia, sen kirjoittaminen puhtaaksi kaavaeditorilla vie 20 minuuttia. Tällöin yhteisaika tehtävän tekemiseen on 10 + 20 = 30 minuuttia. Jos käytössä oleva kuusi tuntia jaetaan suhteessa 1:2, on kynällä laskemiseen käytettävissä kaksi tuntia. Tällöin kokeessa voidaan antaa ratkaistavaksi korkeintaan viisi tehtävää!
Matematiikan kokeen sähköistä toteutusta ei tule missään tapauksessa ottaa suunnitellussa muodossa käyttöön, vakaasti suosittelee

Raimo Seppänen
eläköitynyt matematiikan lehtori ja sensori
Mikkeli