Mielipide: Nyt ovat hyvät talousneuvot tarpeen

Björn Wahlroos toi julki, ettei suomalainen metsäteollisuus pärjää kansainvälisillä markkinoilla jatkossa. Tämä tietää että Suomesta lähtee paljon työpaikkoja.

Hänen mukaansa asian korjaamiseksi on yritysten yhteisöverojen laskeminen roimasti. Palkkoja on myös laskettava reilusti.

Näin varmistetaan työpaikkojen säilyminen Suomessa.

Yritysverojen laskeminen vähentää valtion ja kuntien verotuottoa.

Samoin pienemmät palkat ja siitä johtuva veroprosentin aleneminen vähentää palkansaajien maksamia veroja.

Vastaavasti verovaroista maksettavat, pienten palkkojen aiheuttamat toimeentulotuki ja asumistuki nousevat.

Pelastetaanko siis Suomi vai runsaassa ulkomaisessa sijoittajaomistuksessa oleva, niin sanottu suomalainen metsäteollisuus?

Onko verotulojen vähentyessä Suomessa varaa ja tarvetta pitää työpaikkoja, joiden palkoilla ei tule toimeen ja jotka tuottavat vähemmän verotuloja kun tukien myötä vievät.

Miten reagoivat kartellisoituneen kaupan neuvokset, jos kansalaisten ostovoima mahdollistaa vain silakoiden, kuoreiden ja sinisen lenkin ostamisen?

Kauppojen liikevaihdot romahtavat. Pelastukseksi ne joutuvat irtisanomaan osan henkilökunnasta ja lopuilta pienentämään palkkoja.

Jälleen verotulot pienenevät ja menot kasvavat.

Nyt tarvittaisiin seuraavaan siirtoon taloustieteilijöiden ja kaiken maailman dosenttien hyvät neuvot.

Matti Paajanen

Mikkeli