Mielipide: Kuuleeko päättäjä kuntalaista Mikkelissä?

Haluan jakaa ensikokemukseni osallisuudesta ja päätöksentekoon vaikuttamisesta Mikkelissä.

Lähetin 19.11. Ristiinan lukion puolesta -ryhmän nimissä valtuutetuille viestin ja tuhdin tietopaketin argumentteja, säästölaskelmia ja vetoomuksia päätöksenteon tueksi.

Vain neljä 49:stä valtuutetusta vastasi. Yksi vastanneista oli kokenut pitkän linjan poliitikko ja olin tyrmistynyt vastauksesta.

Mikä on virkamiehen vastuu tietojen oikeellisuudesta?

Vastauksessaan hän vertasi tilannetta 1970-luvun lukion käyntiin.

”Silloin ei ollut kyytejä, sosiaalietuja, koulua oli kuutena päivänä viikossa ja asuttiin sukulaisten nurkissa”. Hän lisäsi, ettei voi ymmärtää tätä ”meuhkaamista” lukiokeskustelun tiimoilta.

Kiitin ja totesin, että on surullista havaita, että hän ei ilmeisestikään ollut lainkaan perehtynyt viestipaketin sisältöön. Jos olisi, niin olisi kyllä ymmärtänyt tämän kuntalaisten ”meuhkaamisen”.

Kokeneelta poliitikolta voisi odottaa tasokkaampaa argumentointia. Viestittelymme lopuksi sain hänet ilmeisesti jotenkin vakuutettua asiastani, kun lupasi perehtyä aineistoon uudelleen, myöntäen näin, ettei alun perin siihen perehtynyt.

Olen äärimmäisen huolissani, jos tämä kertoo ylipäätään valtuutettujen päätöksentekoon valmistautumisesta. Tehdäänkö se sokeasti virkamiesten näkemyksiin luottaen, ottamatta asioista selvää tai kuuntelematta kuntalaisia?

Mikä on virkamiehen vastuu tietojen oikeellisuudesta, ja mihin vastuu ulottuu, jos laskelmien perusteet ontuvat tai sisältävät paljon olettamuksia tai puolitotuuksia?

Laskelmat on kyseenalaistettu ja pystytty osoittamaan niissä virheellisyyttä, tämä on sisäisessä viestittelyssä myönnettykin. Silti virkamiestaso ei ole tuonut uusia laskelmia julkisuuteen tai osoittamaan Erkki Rantalaisen laskelmia vääriksi.

Kaupunki on toiminut ehkä perinteisestä poiketen järjestämällä nyt kuulemistilaisuuksia ja etenemällä vasta sen jälkeen päätöksentekovaiheeseen.

Kuntalaiset, erityisesti nuoret ovatkin poikkeuksellisen voimakkaasti heränneet osallistumaan ja vaikuttamaan.

Kaupunginhallitus ei heitä kuullut, mutta kuulevatko valtuutetut ? Jos nyt ei näin laajamittaisia osallisuus- ja vaikuttamispyrkimyksiä kuulla, niin milloin sitten?

Minna Urpilainen