Lukijalta: Perintäyhtiöt kuriin – Alektumin toimiluvan peruuttaminen oli hyvä uutinen

Olen tyytyväinen aluehallintoviraston tuoreeseen päätökseen peruuttaa perintäyhtiö Alektum Oy:lta toimilupa.

Alektumin on välittömästi lopetettava perintätoimintansa ja sen markkinointi.

Alektum on toistuvasti perinyt lainvastaisia saatavia ja kohtuuttomia perintäkuluja, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa, aiheuttanut kansalaisille tarpeettomia kuluja jättäessään yhdistämättä samaan velkasuhteeseen perustuvat saatavat ja pitkittänyt perintää sekä perinyt ostettujen saatavien perintäkuluja lainvastaisesti.

Kaiken kukkuraksi Alektum on jatkanut menettelyään useiden aluehallintovirastolta saamiensa varoitusten jälkeenkin.

Perustin eduskuntaan Ulosottoon joutuneiden tukijat eduskunnassa -ryhmän, jonka puheenjohtajana toimin. Ryhmä edistää niiden asiaa, jotka eivät itse enää jaksa puolustaa oikeuksiaan perintäyhtiöitä ja ulosottoa vastaan vuosiksi venyneissä kiistoissa. Moni häpeää velkaantumistaan eikä puhu siitä edes läheisilleen, mikä on kamala taakka.

Olen käynyt lukuisia keskusteluja Alektumin ja muiden perintäyhtiöiden laittomista toimista. Kansalaisia on käynyt luonani eduskunnassa ja olemme yhdessä miettineet ratkaisuja asioille. Vihdoin yksi toimija saatiin pois kiusaamasta ihmisiä.

Erityinen kiitos kuuluu aktiivisille kansalaisille, jotka jaksoivat vaikeuksiensa keskellä tehdä kanteluja yhtiön toiminnasta.
Laissa on selkeästi sanottu, että perintätoiminnassa on noudatettava hyvää perintätapaa ja ettei saatavien perinnässä saa käyttää velallisen kannalta sopimatonta menettelyä.

Perintää ei saa jatkaa, jos velallinen kiistää maksuvelvollisuutensa. Hyvä perintätapa tarkoittaa, että perintäasian perustellun riitauttamisen tuomioistuimessa, kuluttajariitalautakunnassa tai muussa ratkaisuelimessä tulee aina keskeyttää perintä.

Laki kieltää kohtuuttomien tai tarpeettomia kulujen ja tarpeettoman haitan aiheuttaminen velalliselle. Perintälain lähtökohta on, että mikäli perintätoimisto menettelee hyvän perintätavan vastaisesti, ei velallisella ole velvollisuutta korvata perintäkuluja.

Jokaisen Suomessa toimivan perintäyhtiön on huolehdittava, että se noudattaa lakia ja hyvää perintätapaa, ja että työntekijöillä on riittävä ammattitaito. Perintätoimistolla on myös vastuu siitä, että sen perintätoiminnassaan käyttämät tietokonejärjestelmät toimivat lain mukaisesti.

Satu Taavitsainen
kansanedustaja (sd.), Mikkeli

Kommentoidut