Lukijalta: Mikkelin aluejohtokuntia ei saa lakkauttaa

On esitetty, että Anttolan, Haukivuoren, Mikkelin pitäjän, Ristiinan ja Suomenniemen aluejohtokunnat lakkautettaisiin ja niiden toiminta siirrettäisiin kaupungin hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan tehtäväksi.

Kyseinen esitys ei ole järkevä. Mikkeli on pinta-alaltaan iso kaupunki, eikä kaikkea toimintaa pidä keskittää kaupungintalolle. Asiaa käsitellään elokuussa.

Lakkauttamisesitysten sijasta Mikkelin kaupungin tulee nykyistä enemmän tukea viiden aluejohtokunnan, viidentoista kaupunginosaseuran ja neljänkymmenen kylätoimikunnan toimintaa, lisäämällä kirjanpito-, markkinointi-, tapahtumajärjestely- ja koulutustoimintaa.

Lisäksi on selvitettävä onko nykyinen taloudellinen tuki ja esimerkiksi aluejohtokuntien päätösvalta riittävä, jotta toiminta on mielekästä ja eteenpäin vievää.

Mikkelin kaupungilla pitää olla aluejohtokunnille, kaupunginosaseuroille ja kylätoimikunnille yksi yhteinen yhdyshenkilö, joka helpottaa luottamushenkilöiden ja talkoolaisten toimintaa.

Aluejohtokuntien, kaupunginosaseurojen ja kylätoimikuntien toimintaa vähätellään, vaikka niiden aktiivisuus lisää alueellisia kehitysideoita, tapahtumia ja asumisviihtyvyyttä, joka aktivoi yhdistys- ja yritystoimintaa, nostaa kiinteistöjen ja tonttien arvoa, lisää matkailua ja kesäasukkaiden määrää sekä tuo Mikkelille verotuloja ja positiivista vetovoimaa.

Osittain aluejohtokuntien, kaupunginosaseurojen ja kylätoimikuntien toiminnan johdosta, erilaiset tuki- ja virkistystoiminnat ovat lyhyen kävelymatkan päässä, joka vähentää asukkaiden syrjäytymistä sekä lisää vanhusten kotona asumisen mahdollisuuksia, vähentäen kalliiden laitoshoitojen määrää.

Jarno Strengell
kaupunginvaltuutettu, maakuntavaltuutettu (sd.)
Mikkeli