Mielipide: Ristiinan nuoria ja heidän vanhempiaan johdettiin harhaan — miksi heidän annettiin hakea lakkautettavaan lukioon?

Toteutuiko Mikkelissä vuoden 2019 yhteishaku ja sitä seuraavat toimet lakien ja hyvien hallintotapojen mukaisesti?

Sen selvittää Itä-Suomen aluehallintovirasto ja hallinto-oikeus.

Lukioliiton edunvalvojan mukaan aiheita ja perusteluja kanteluun on olemassa. Osalla vanhemmista se on työn alla ja osa harkitsee tekevänsä sen.

Miksi nuorten annettiin hakea yhteishaussa lakkautettavaan lukioon?

Lukioliiton mielestä tilanne näyttää huolestuttavalta:

”Esimerkiksi on hyvin erikoinen menettelytapa, että ennakkoon ilmoitetusta poissaolosta omaa koulua koskevaan mielenosoitukseen on uhkailtu tulevan tai on tullut luvaton poissaolomerkintä.

Mielenilmaukseen osallistuminen on perustuslain suojaama oikeus, joka koskee myös lukiolaisia. Tämä jo loukkaa opiskelijoiden oikeutta. Lisäksi kysely, jossa pakotetaan valitsemaan vain epämieluisista vaihtoehdoista on "erikoisesti tehty" eikä vastaavaa ole nähty.”

Kaikissa Mikkelin rehtoreiden esittelyissä annettiin ymmärtää, että lukio-opinnot voi suorittaa Ristiinassa. Miksi siis nuorten annettiin tehdä oma väärä johtopäätös ja hakea yhteishaussa lakkautettavaan lukioon? Päätöstä ei voi perua.

Myös luokallinen vanhempia ja koulun neuvottelukunta oppilaskunnan edustajineen saatiin uskoteltua, että Ristiinan lukioon kannattaa hakea. Päätös on tehty harkitusti. Seuraukset, joista opiskelijat joutuvat nyt maksamaan, ohitetaan.

Lokakuun kuulemistilaisuudessa nuoret ja vanhemmat saivat kuulemisen sijaan kuulla sivistysjohtajalta täyslaidallisen: "Kyllä tässä nyt eurot puhuu, tulkaa Mikkelin lukioon tai etsikää säästöt jostain muualta."

Nuorten huoliin puuttuvista bussivuoroista ja pitkistä päivistä oli nuorille vastaus valmiina: "Minä en voi teitä alkaa kyyditsemään ja eihän me voida tietää uupuuko nuori vai ei!”

Oletteko arvoisat päättäjät tietoisia tiedotuksen kulusta ja todella sitä mieltä, että kaupunki saa näin mielivaltaisesti vuotta myöhemmin lakkauttaa yksikön, joka on ollut haussa mukana?

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö, asioista tiedottaminen ja virkamiesten käytöstavat eivät nyt ihan menneet kuin olisi kuulunut.

Omaa lähilukiota ei kukaan valinnut kevyin perustein.

Anne Heino

Ristiinan yhtenäiskoulun ja lukion neuvottelukunnan varajäsen

ja Ristiinan lukiotoimipisteen 1. luokan vanhemmat