Lukijalta: Xamkin ja LUTin yhdistyminen merkitsisi sitä, että Xamkista tulisi LUTin omaisuutta — ja se olisi merkittävä muutos

Xamkin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko vastaa päätoimittajan viime sunnuntain kirjoitukseen.

Päätoimittaja Timo Laitakari (L-S 24.3.) peräänkuuluttaa artikkelissaan yhteistä korkeakoulua pienenevien ikäluokkien Kaakkois-Suomeen ja ehdottaa Xamkin ja LUTin yhdistämistä.

Tämä tarkoittaisi Xamkin omistajuuden siirtämistä LUTille, koska yliopistot ovat laissa lueteltuja laitoksia, joita ei voi ostaa tai omistaa.

Pienenevät ikäluokat asettavat kovia haasteita niin Mikkelissä kuin Lappeenrannassa. Xamkin strategia on selkeä: panostamme tulevaisuuden työelämätarpeet tunnistavaan oppimiseen, kansainvälisyyteen ja tutkimukseen ja kehitystyöhön.

Xamkin koulutus on kansainvälistä ja digitaalista. Opintojaksoja tehdään englanniksi, venäjäksi ja kiinaksi, emmekä ole tässä vasta-alkajia.

Xamkin avoin ammattikorkeakoulu on Suomen suurin. Koulutusvienti turvaa resursseja ja työtä täällä myös siinä tilanteessa, että perinteistä tutkintokoulutusta jouduttaisiin vähentämään.

Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminta (TKI) on Suomen ammattikorkeakoulujen joukossa ylivoimaisesti laajinta.

Xamk on vahvasti sitoutunut nimenomaan oman toiminta-alueensa elinvoiman lisäämiseen.

Xamk on valinnut strategiseksi kumppanikseen Aalto-yliopiston, joka on alallaan Suomen vetovoimaisin ja myös kansainvälisesti merkittävä tekijä.

Xamk haluaa tehdä hyvää yhteistyötä niin LUTin kuin muidenkin yliopistojen kanssa koko Kaakkois-Suomen hyväksi.

Hyvä olisi herätä näkemään, että Mikkeli on jo nyt korkeakoulukaupunki, jossa opiskelee yli 4000 korkeakouluopiskelijaa.

Xamk tarjoaa jo nyt sekä kandidaatti- että maisteritasoisia koulutuksia (amk ja ylempi AMK). Maisteritasoisia ohjelmia on lähes kolmekymmentä.

Mikään ei toisaalta estä ylipistojakaan tarjoamasta uusia maisteriohjelmia myös Mikkelissä, kuten monet yliopistokeskukset muualla maata tekevät. Esimerkiksi Porin yliopistokeskus.

Omistajan vaihdos olisi merkittävä muutos Mikkelille ja muille Xamkin omistajakaupungeille. Nyt ratkaisut ovat omissa käsissä.

Jos Xamkin omistaisi joku muu taho, myös ratkaisut tehtäisiin muualla. Ne voisivat olla kokonaisuuden ja omistavan yliopiston kannalta loogisia, mutta voisivat kohdella yhtä paikkakuntaa todella rajusti.

Yhtenä esimerkkinä on päätös kampuksen lakkaamisesta Imatralta alle vuosi omistajan vaihtumisen jälkeen. On viisautta tavoitella korkeakoulujen välistä syvenevää yhteistyötä muutenkin kuin omistajuuden kautta.

Xamkin olemassaolo tai toimintaedellytykset eivät ole uhattuina.

Ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtajana kohtelen ja kuuntelen tasapuolisesti jokaista neljää omistajakaupunkia.

Teemme työtä strategian mukaisesti vahvana, yhteistyökykyisenä ja aina tulevaisuuteen avoimesti katsovana korkeakouluna.

Jyrki Koivikko
Xamk Oy:n hallituksen puheenjohtaja, kouluneuvos
Mikkeli