Pääkirjoitus: Perustuslakivaliokunnan muutosvaatimukset hienosäätöä - sote-uudistus voi vielä ehtiä päätökseen

Perustuslakivaliokunta sai viimein valmiiksi sote- ja maakuntauudistuksen kannalta ratkaisevan lausunnon. Etukäteen jännitettiin sitä, kuinka paljon valiokunta vaatii muutoksia sosiaali- ja terveysvaliokunnan esitykseen ja kuinka vakavia ne ovat. Jos sote- ja maakuntalait halutaan maaliin, niin kovin merkittäviin muutoksiin ei enää ole aikaa. Eduskunta on jäämässä vaalilomalle kahden viikon kuluttua.

Perustuslakivaliokunnan yksimielisesti syntyneen lausunnon perusteella sote- ja maakuntauudistuksella on mahdollisuus toteutua. Muutosvaatimuksia on noin 20, mutta valiokunnan mielestä ne ovat lähinnä sellaista hienosäätöä, jonka sosiaali- ja terveysvaliokunta voi itse tehdä. Uutta hallituksen esitystä ei siis vaadita, mikä olisi hidastanut prosessia merkittävästi.

Valiokunnan mietinnössä korostui voimakkaasti maakuntien asema ja vastuu uudistuksen toteuttamisessa ja kansalaisten tasavertaisuuden turvaamisessa. Valtiovallan on valiokunnan mukaan varmistettava, että maakunnilla on siihen tarvittava rahoitus ja osaaminen. Maakuntavaalien ajankohtaankin saatiin selvyyttä, kun valiokunta ajoitti ne aikaisintaan puolen vuoden päähän lakien valmistumisesta.

Lakiesitysten läpimenon aikataulu on edelleen tiukka. Sosiaali- ja terveysvaliokunta alkaa käsitellä perustuslakivaliokunnan mietintöä heti maanantaina. Valmista pitäisi tulla ensi viikon aikana, jotta eduskunta ehtisi käsitellä ja hyväksyä sen ennen vaaliloman alkua. Paljon riippuu siitä, kuinka paljon sosiaali- ja terveysvaliokunta pystyy puimaan asioita omin voimin ja kuinka paljon sen tarvitsee käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi