Pääkirjoitus: Verkkoon lisää vauhtia

Tietoliikenneyhteyksissä on vielä kehitettävää Etelä-Savossa. Maakuntaliitto on yhdessä Suur-Savon Sähkön ja paikallisten tietoliikenneyhtiöiden MPY:n ja BLC:n kanssa laatinut selvityksen yhteyksien nopeuttamiseksi.

Selvityksen mukaan nopeiden yhteyksien saavutettavuudessa Etelä-Savo on maakuntien häntäpäätä. Etelä-Savossa nopea eli 100 megabitin kiinteä laajakaista on saatavissa 48 prosentissa kotitalouksista. Koko maassa luku on 58 prosenttia.

Nopeita yhteyksiä on tarjolla myös mobiilisti, mutta matkaviestinverkko ei välttämättä riitä. Maakuntaliitto on arvioinut, että haja-asutusalueilla myös mobiiliyhteyksien toimivuutta voidaan parantaa rakentamalla kuituverkkoyhteyksiä tukiasemille.

Yhteydet eivät todennäköisesti enää nopeudu markkinaehtoisesti. Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee hallitusohjelman mukaista uutta laajakaistatukilakia. Tuet tulevat haettavaksi ensi vuonna. Summa tosin on vaatimaton, mutta Etelä-Savossa on suuret odotukset, että tukiperusteiksi kelpaisi myös vapaa-ajan asutus. Myös EU:lla on todennäköisesti annettavaa uudella rahoituskaudella.

Etätyöskentelyn lisääntyminen keväällä saattoi luoda alun pysyvämmälle monipaikkaiselle asumiselle. Kehitystä kannattaa tukea. Sujuvilla yhteyksillä houkutellaan asukkaita ja matkailijoita.

Nopea verkko tekee kaikille arjesta sujuvampaa ja on kilpailutekijä yritystoiminnassa. Helposti ajatellaan, että nykyiset yhteydet toimivat tarpeeksi hyvin eikä hahmoteta, että digiloikka saattaa monissa palveluissa olla vasta tulossa.

Maakuntaliitto on laskenut, että kohtuullisella julkisella vastaantulolla vielä useita tuhansia kiinteistöjä voidaan saattaa kiinteän laajakaistan piiriin. Maakunnassa on lisäksi ansiokkaasti viritetty yhteistyömalli, jossa keskijänniteverkkoa maahan kaivava sähköyhtiö upottaa samalla valokuidun runkoverkkoa operaattoreiden tarpeita varten.

Tietopohjaa ja kehittämisen valmiutta siis on. Kuntien ja eri toimijoiden kannattaa nyt vauhdittaa rakentamista, kun rahoitushanoja avataan. Edunvalvonnassa tulisi edistää sitä, että loma-asuntokanta laskettaisiin mukaan laajakaistatuen perusteeksi.