Pääkirjoitus: Tehokkaankin pitää tehostaa — Essote pärjää koko maan vertailussa, mutta lähivuosien menokasvu hirvittää

Suhteessa ikääntyvään ja sairastavaan väestöön Essote hoitaa sosiaali- ja terveyspalvelunsa varsin hyvin. Näin voi tiivistää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiistaina julkaiseman valtakunnallisen raportin paikallisen annin.

Keskimääräiset sote-menot asukasta kohden ovat lähes 20 prosenttia suurempia kuin koko Suomessa keskimäärin. Suhteessa väestörakenteeseen lasketut ns. tarvevakioidut kulut ovat kuitenkin kolme prosenttia keskimääräistä pienemmät.

Essoten pärjääminen ei ole yllätys, sillä eri mittarit ovat vuosien ajan kertoneet samaa viestiä. Essotea kiitellään raportissa niukkojen resurssien tehokkaasta käytöstä. Muun muassa vanhusten vanhanmallinen laitoshoito on purettu hyvin.

Terveydenhuollossa erityisesti keskussairaalassa tapahtuva erikoissairaanhoito on kallista. Kustannusten kannalta keskeistä on, että keskussairaalaan ja sen päivystykseen päätyy vain ihmisiä, jotka sinne kuuluvat. Essoten alueella tässä on onnistuttu, mikä kertoo, että terveyskeskukset ja vanhusten palvelut toimivat vähintäänkin kohtuullisesti.

Ongelmiakin raportissa nousee esiin, muun muassa lääkäripula. Vakavin viesti löytyy tulevan kustannustason arvioinnissa. Vaikka Essoten alueen väkimäärän arvioidaan vähenevän vuoteen 2030 mennessä yli kymmenellä prosentilla, sote-menojen kasvuksi arvioidaan kuusi prosenttia. Kuntatalouden kannalta yhtälö on kestämätön. Tehokkaan Essotenkin pitää vielä kyetä tehostamaan.

Väestön samalla ikääntyessä suurin menokasvu luonnollisesti tulee juuri vanhuspalveluissa. Sillä on siis iso merkitys, millainen palvelurakenne tänne syntyy ja kuinka tehokkaasti asiat järjestetään. Esimerkiksi kun Mikkelissä mietitään vanhuksille tornitaloa radan varteen, homman järkevyys tai järjettömyys mitataan juuri tässä.

THL:n koko raportti löytyy täältä.