Pääkirjoitus: Kirkon pitää itse löytää ratkaisu – Teologiset kiistat eivät ratkea oikeudessa

Korkein hallinto-oikeus teki viime viikolla päätöksen, joka liittyi evankelisluterilaisen kirkon avioliittokäsitykseen. KHO:n mukaan tuomiokapituleilla on valta antaa varoituksia papeille, jotka vihkivät avioliittoon samaa sukupuolta olevia.

Päätöksellä on suoria vaikutuksia myös Etelä-Savoon ja Mikkelin seudulle. Eläkkeellä oleva mikkeliläispappi Heikki Karasti on vienyt hallinto-oikeuteen Mikkelin tuomiokapitulin antaman varoituksen samasta asiasta, ja KHO:n päätös linjaa myös kaikkia tulevia.

Korkein hallinto-oikeus ei ota kantaa asian teologisiin ulottuvuuksiin. Pohjimmiltaan päätös olikin kannanotto sen puolesta, että perustuslaissa määritelty uskonnonvapaus antaa kirkolle oikeuden päättää itse, miten määrittelee avioliiton.

Piispat ovat tuoreeltaan pitäneet oikeuden päätöstä tervetulleena. Sellainen se omalla tavallaan olikin. Uskontoon kuuluu epärationaalisuus. Ei tuomioistuimien pidä päättää, miten uskova saa uskoa.

Kun nykyistä avioliittolakia säädettiin, silloin nimenomaisesti ei ollut tarkoitus puuttua kirkon oikeuteen määrätä kirkollisen vihkimisen ehdoista ja muodosta.

KHO:n päätös selkeytti tilannetta oikeudellisesti. Varsinainen ongelma on silti jäljellä.

Kirkossa näyttää olevan nyt kaksi linjaa. Toisissa hiippakunnissa samaa sukupuolta olevien vihkijät saavat varoituksia ja heitä ehkä aletaan erottaa viroista. Toisissa vihkiminen voi jatkua.

Tasa-arvon näkökulmasta on kestämätöntä, että kirkko sortaa sukupuolivähemmistöjä. Myös pappien joukossa yhä suurempi osa näyttää olevan tasa-arvoisen avioliitto-oikeuden kannalla.

Nyt on kirkon omissa käsissä, miten se jäsenistöään jakavan kysymyksen ratkaisee. Ilman yhteistä kantaa vaara kirkon hajoamisesta vain kasvaa.

Kirkolliskokouksessa määräenemmistön löytäminen millekään kannalle on vaikeaa, kuten Karasti Länsi-Savon haastattelussa (LS 24.9.) totesi. Avainroolissa ovat piispat.

Tekstiä muokattu 27.9. kello 11.14: Lisätty kolmanneksi viimeiseen kappaleeseen puuttunut sana "suurempi".