Pääkirjoitus: Oppivelvollisuuden pidentäminen on kaunis, mutta ei ongelmaton ajatus

Opetusalan ammattijärjestö OAJ esittää pidennyksiä oppivelvollisuuteen. Järjestö ehdottaa, että esiopetus aloitettaisiin jo 5-vuotiaana eli vuotta aiemmin kuin nykyään.

Lisäksi se ulottaisi oppivelvollisuuden siihen asti, että nuori on suorittanut ammatillisen tutkinnon tai lukion. Nyt oppivelvollisuus päättyy käytännössä peruskoulun yhdeksänteen luokkaan.

Järjestön ajatuksille on muitakin perusteita kuin lisätä ammattikunnan työllisyyttä. Esikoulun aikaistamisen taustalla on näkemys, että 5-vuotiaan oppimisherkkyys on parhaimmillaan. Yhteiskunnan olisi siis hyvä suoda kaikille lapsille mahdollisuus tiedon imemiseen maksuttoman esiopetuksen kautta.

Yhdeksännen luokan jälkeisestä oppivelvollisuuden pidentämisestä taas ovat puhuneet muutkin. Jo viisi vuotta sitten silloinen opetusministeri Krista Kiuru (sd.) esitti mallia, jossa nuori olisi opiskelupaikan puuttuessa velvoitettu menemään kymppiluokalle.

Perusteena on syrjäytymisen ehkäisy. Järjestön tuoreiden laskelmien mukaan 15 prosenttia ikäluokasta jättää toisen asteen tutkinnon suorittamatta. Näistä koulupudokkaista suurin osa on täysi-ikäistyessään ilman työtä.

Ehdotukseen pitää silti suhtautua varauksella. Jos esikoulua aikaistettaisiin, opetuksen pitäisi olla hyvin leikinomaista. Suomalaisen koulujärjestelmän suurena ihmeenä ja menestystekijänä pidetään nimenomaan sitä, että lasten annetaan olla lapsia riittävän pitkään. Useissa Euroopan maissa koulu alkaa jo paljon Suomea aiemmin, mutta Pisa-menestys ei päätä huimaa.

Toisaalta koulutusleikkausten ja alati kasvavien ryhmäkokojen aikana vaikuttaa, että jo nykyisen järjestelmän ylläpito tekee tiukkaa. Lähivuosina voi olla, että paukut joudutaan laittamaan sen virheiden korjaamiseen.

eeva.sederholm@kaakonviestinta.fi

Uusimmat uutiset