Pääkirjoitus: Ratoihin pitää panostaa — Nopeat junayhteydet Itä-Suomeen olisivat parasta aluepolitiikkaa

Hallitusneuvotteluissa on lehtitietojen mukaan keskusteltu massiivisista panostuksista raideliikenteeseen. Turun-radan ja pääradan lisäksi mukana on ollut Itä-Suomen yhteyksiä parantavan Helsinki—Kouvola-oikoradan rakentaminen.

Kyse on kaikkineen yli kymmenen miljardin euron investoinneista. Jättimäinen hintalappu merkitsee paitsi isoa epävarmuutta toteutumiseen ja aikatauluihin myös sitä, että rahoitukseen pitää kehittää uusia malleja. Suoraan valtion budjetista tällaisia summia ei löydy.

Itäisen Suomen maakunnat ja kaupungit ovat lobanneet oikorataa yhtenäisenä joukkona. Suoraan Kouvolaan tulevan radan etuna on, että se parantaisi sekä Savonradan että Karjalanradan liikennettä ja lisäksi yhteyksiä Pietariin.

Keväällä valmistunut selvitys oikoradan hyödyistä oli alueelle pettymys. Vaikutukset liikenteen nopeutukseen jäivät toivottua pienemmiksi. Jatkoselvityksessä pitäisikin etsiä vielä uusia tapoja matka-aikojen lyhentämiseen ja sitä kautta hankkeen yhteiskuntataloudellisen kannattavuuden parantamiseen.

Oikoradassa on kyse tämän hetken arvion mukaan 1,7 miljardin euron hankkeesta. Sellaistakin on esitetty, että samalla rahalla nopeuksia ja yhteyksiä saisi tehokkaammin parannettua nykyisiä ratoja uudistamalla. Miksei tätäkin voisi selvittää. Tärkeintä lopulta on, että yhteydet Mikkeliin, Kuopioon, Lappeenrantaan, Joensuuhun ja koko itäiseen Suomeen nopeutuvat.

Mikkelin ja muiden Itä-Suomen kaupunkien johdossa kerrotaan olevan valmiutta itärataa toteuttavan hankeyhtiön rahoittamiseen. Tässä on viisautta. Koko Itä-Suomi painii vakavien ongelmien kanssa. Paranevat yhteydet ovat yksi harvoja kasvun eväitä, joita meille on tarjolla.

Päävastuun rahoituksesta tulee tietysti olla valtiolla. Itä-Suomen raideinvestoinnit ovat hyvää aluepolitiikkaa, hyvää ilmastopolitiikkaa ja hyvää liikennepolitiikkaa. Eikä unohdeta elinkeinoelämää ja teollisuutta: myös vaikkapa metsäteollisuus ja matkailu hyötyvät paremmista yhteyksistä.