Pääkirjoitus: Vain tulevaisuuteen voimme vaikuttaa — on meistä itsestämme kiinni, pystymmekö jatkamaan menestystarinaamme

Mikkelin Päämaja-symposiumin Mannerheim-luennoilla on monena vuonna kuultu tärkeitä puheenvuoroja. Niin nytkin.

Mikkelin Päämaja-symposiumin Mannerheim-luennoilla on monena vuonna kuultu tärkeitä puheenvuoroja. Niin nytkin. OP-ryhmän entinen pääjohtaja, vuorineuvos Reijo Karhinen muistutti aiheellisesti, minne päin katseet on suunnattava, kun suomalaista yhteiskuntaa kehitetään.

Karhisen viesti tiivistyi siihen, että meidän pitäisi puhua enemmän tulevaisuudesta kuin menneisyydestä. Vaikka katse kääntyisikin mieluummin historiaan, vain tulevaisuuteen pystymme aidosti vaikuttamaan.  

Karhinen kantoi huolta siitä, miten Suomi pystyy jatkamaan satavuotista menestystarinaansa itsenäisenä, huiman kasvuloikan tehneenä kansakuntana. Esille nousivat uuden teknologian mahdollisuudet, työn murros, osaamisen kehittäminen, uuden oppiminen sekä työperäisen muuttoliikkeen hyödyntäminen.

Viittä asiaa yhdistää se, että ne voi nähdä joko uhkana tai mahdollisuutena. Oleellista on ymmärtää, että vain mahdollisuuksina näkeminen vie kansakuntaa ja kansalaisia aidosti eteenpäin. Kaikki viisi asiaa kun myös tapahtuvat, halusimme me sitä tai emme.

Karhinen osoitti sanansa koko Suomelle, mutta ne on tärkeä ymmärtää pienemmässäkin mittakaavassa. Etelä-Savonkin selviytyminen edellyttää henkistä notkeutta ja kykyä sopeutua muuttuviin oloihin.

Tiedämme hyvin, mitkä ovat maakuntamme haasteet. On itsestämme kiinni, miten me vastaamme. Myös meidän eteläsavolaisten on keksittävä itsemme uudelleen. Se vaatii luopumista jostakin, jotta jotakin uutta saavutettaisiin. Valintaa sen suhteen, haluammeko olla osa ongelmaa vai osa ratkaisua.

Tässä prosessissa ei haittaisi, jos maakunnassa löytyisi yksituumaisuutta ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia. Eikä haittaisi, jos löytyisi myös Karhisen esille nostamaa luottamusta.