Pääkirjoitus: Nuori tarvitsee eväitä tulevaisuuden maailmaan

Vain kolmasosa yläkouluikäisistä suomalaisnuorista uskoo, että heillä on tulevaisuudessa samat mahdollisuudet kuin heidän vanhemmillaan on ollut.

Tämä ilmenee Lasten ja nuorten säätiön sekä Tulevaisuuskoulun ja Tiedon perjantaina julkistamasta Suomi vuonna 2050 -kyselytutkimuksesta.

Jopa 85 prosenttia nuorista uskoo, että nuorten elämä on vuonna 2050 radikaalisti erilaista kuin nyt. Eniten elämää heidän mielestään muuttavat ilmastonmuutos ja teknologian kehitys.

Nuoret ovat valmiita siihen, että heidän valintojaan rajoitetaan ilmastonmuutoksen vuoksi: vuonna 2050 syödään, liikutaan, asutaan ja kulutetaan eri tavalla kuin nyt.

Nuoret toivovat, että ilmastonmuutos saataisiin hallintaan vuoteen 2050 mennessä, mutta vain kuusi prosenttia heistä uskoo, että niin käy.

Kysely murtaa myytin teknologiamyönteisistä diginatiiveista. Nuoret suhtautuvat teknologiaan ja digitalisaatioon kaksijakoisesti. Monet pitävät todennäköisenä, että tulevaisuudessa ihmiset ovat enemmän vuorovaikutuksessa koneiden kuin toistensa kanssa. Valtaosa kuitenkin pitää tällaista kehitystä epätoivottavana.

Nuoret uskovat, että perheen merkitys yhteiskunnassa ei muutu. Lukutaito, ahkeruus ja rehellisyys ovat arvossaan jatkossakin.

Kyselyn tulokset ovat arvokkaita. Kyselyn teettäjät aikovat jatkaa työtä selvittämällä, mitkä todennäköisistä tulevaisuudenkuvista ovat toivottavia ja miten ei-toivotut muutokset voisi torjua.

Todistetuksi tuli taas kerran, että esimerkiksi koulun tehtävänä on antaa nuorille eväät muuttuvaan maailmaan. Valtaosa nuorista kokee koulun niin tekevänkin.

Jaana Hänninen

jaana.hanninen@kaakonviestinta.fi