Pääkirjoitus: Puumalasta suunta päivähoidolle

Puumala valmistautuu maksuttomaan päivähoitoon. Jos valtuusto esityksen hyväksyy, Puumalan lapset saavat maksutta 20 tuntia päivähoitoa viikossa.

Puumala valmistautuu maksuttomaan päivähoitoon. Jos valtuusto esityksen hyväksyy, Puumalan lapset saavat maksutta 20 tuntia päivähoitoa viikossa. Kunnassa syntyy vuosittain lapsia alle kymmenen, joten linjaus ei sen taloutta juuri hetkauta. Päätös onkin tärkeä lähinnä periaatteellisesti ja imagollisena viestinä.
Kuntavaalien alla päivähoidon maksuttomuus on taas noussut puheisiin laajemminkin. Hallituspuolueet näyttävät suhtautuvan maksuttomuuteen kriittisesti. Esimerkiksi SDP taas haluaisi toteuttaa maksuttomuuden, vaikkakin asteittain. Kuntataloudelle kyse on isosta asiasta. Kuntaliitto on laskenut maksuttomuuden maksavan vuodessa vähintään noin 300 miljoonaa euroa.
Maan hallitus on seilaillut maksuasiassa sinne ja tänne ilman selvää linjaa. Ensin hallitus päätti korottaa päivähoitomaksuja, kunnes viime kesänä tuli toisiin ajatuksiin ja lopulta päätti toteuttaa pienituloisten perheiden päivähoitomaksujen alentamisen.
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) asetti helmikuussa työryhmän selvittämään, miten lasten osallistumista varhaiskasvatukseen voitaisiin lisätä. Ministeri itse on perustellut maksuttomuutta muun muassa naisten työllisyysasteen ja väestön koulutustason nostolla sekä syrjäytymisen ehkäisyllä.
Viimeksi mainittu on suuri asia sekä euroilla mitaten että inhimillisesti. Asiantuntijat muistuttavat, että lasten laaja osallistuminen järjestettyyn varhaiskasvatukseen edistää tehokkaasti tasa-arvoista kehitystä. Suomeksi sanottuna kyse on sitä, että päivähoidossa kyytiin pääsevät nekin lapset, jotka eivät saa kodista riittäviä eväitä koulussa ja opiskelussa pärjäämiseen.

Timo Laitakari
timo.laitakari@lansi-savo.fi

Osallistu keskusteluun

Länsi-Savo