Pääkirjoitus: Kohtuudelle olisi tilausta Otavan opiston tukien perinnässä

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi keskiviikkona päätöksen Otavan opiston nettilukion valtionosuuksiin liittyvässä asiassa. Muodollisesti kyse on vain pienestä sivujuonteesta osana lähes 16 miljoonan euron erimielisyyttä. Päätöksestä voi kuitenkin tehdä tulkintoja myös isomman kokonaisuuden juridiikasta.

Otavan opistoa ylläpitävä Mikkelin kaupunki sai valtionosuuksista päättävältä opetus- ja kulttuuriministeriöltä joulukuussa 15,6 miljoonan euron laskun. Ministeriö perää takaisin valtionosuuksia, joita pitää perusteettomasti maksettuina.

Mikkelin kaupunki näkee vaatimukset kohtuuttomina. Kaupunginhallitus teki maaliskuussa ministeriölle oikaisuvaatimuksen, jossa esittää päätöksen kumoamista tai kohtuullistamista. Tästä asiasta ministeriö ei ole vielä tehnyt ratkaisua.

Koko kiistan keskiössä on tulkintaerimielisyys siitä, oliko Mikkelin kaupungilla lupa järjestää Otavan opistossa nettilukiota. Ministeriö katsoo, että järjestämislupaa ei ollut, ja siksi se perii takaisin vuosina 2013–2018 nettilukiolaisista maksettuja valtionosuuksia. Nyt tehdyssä KHO:n ratkaisussa viitataan myös järjestämislupa-asiaan, ja oikeus asettuu tässä ministeriön kannalle.

Pallo on nyt opetus- ja kulttuuriministeriössä. Lain mukaan sillä on harkintansa perusteella mahdollisuus kohtuullista tai jopa jättää perimättä liikaa maksettuja valtionosuuksia. Tässä tapauksessa harkinnalle olisi paikkansa.

Mikkelistä katsottuna tilanne on kohtuuton. Kaupunki on kehittänyt Otavan opistossa nettiopetusta pitkäjänteisesti ministeriön ja opetushallituksen linjausten mukaisesti. Toiminta on jatkunut vuosikausia ja kiistanalaiseksi ilmennyt menettelytapa kelpasi ministeriöllekin, kunnes ei kelvannut.

Mitään vilunkia tai salailua ei ole tapahtunut. Mikkeli on järjestänyt koulutuksen, josta on rahat saanut. Ehkä kuvaavinta koko kiistalle on, että nettilukion toiminta on voinut jatkua koko ajan entisellään. Pienten, nimellisten muutosten jälkeen toiminta kelpaa taas ministeriöllekin.