Pääkirjoitus: Median merkitys huomattiin

Viime viikolla valmistui liikenne- ja viestintäministeriön selvityshenkilön Elina Grundströmin esitys medialle kohdennettavasta koronatuesta. Raportti sisältää paljon hyviä elementtejä. Tilannekuva jo pitkään murroksessa kamppailleen alan näkymistä oli tarkka. Erityisesti medialle valikoivasti jaettavan, koronan vaikutuksia kompensoivan tuen osalta esityksestä löytyi myös hankalia kohtia.

Selvityshenkilö haluaa kohdistaa tukea journalismin tekemiseen, eikä mediayhtiöille sinänsä. Teoriassa ajatus kuulostaa kannatettavalta. Käytännössä näitä vain voi olla vaikeaa erottaa. Juuri mediayhtiöt sen journalismin työntekijöidensä kautta tekevät.

Esityksen taustalla on huoli median toimintamahdollisuuksista. Koronakriisi aiheutti yhtä aikaa valtavan kysyntäpiikin median sisältöihin ja mittaluokaltaan poikkeuksellisen laskun ilmoitustuloissa.

Sanomalehdissä on raportoitu kymmenien prosenttien menetyksistä mainostuloissa. Kun ilmoitukset ovat tilausmaksujen lisäksi toinen keskeinen rahoituslähde, korona on ajanut lehtiä ja yhtiöitä kannattavuuskriisiin.

Koronan myötä tarve oikeaan tietoon on kasvanut. Ilahduttavasti myös hallituksessa on nyt havahduttu huomaamaan sekä median merkitys että alan vaikea tilanne.

Selvityksen parasta antia ovat ajatukset alan pysyvistä tukijärjestelmistä ja jatkotyöstä, jossa tukia arvioitaisiin kokonaisuutena. Verrattuna muihin Pohjoismaihin mediatuet ovat Suomessa nyt olemattomia. Riippumattomuuden kannalta kannatettavimpia ovat kaikille yhtäläiset, esimerkiksi arvonlisäveron alentamisen kautta tulevat tuet.

Nopeaa koronatukea perustellaan sillä, että se voisi pelastaa pieniä lehtiä ja mediayhtiöitä akuutilta lopettamisuhalta. Jos lehtiä näin säästyy, tuet ovat tietysti perusteltuja. Esitys herättää kuitenkin ainakin Mikkelistä katsottuna kaksi kysymystä.

Toinen on, miksi tukia myönnetään erillisiin hankkeisiin eikä siihen perustyöhön, jonka kautta parhaat sisällöt käytännössä syntyvät. Toinen liittyy harkinnanvaraisuuteen: kun valtio määrittelee, millainen journalismi voi tukea saada, se voi ohjata väärällä tavalla median sisältöjä.