Pääkirjoitus: Puhdas vesi on iso asia — Mikkelille se on myös mahdollisuus profiloitua ja luoda elinvoimaa

Puhdas juomavesi on Suomessa itsestäänselvyys. Sitä tulee kraanasta.

Muualla asia on vähän toisin. Yli miljardi ihmistä joutuu arjessaan pärjäilemään ilman puhdasta vettä. Vesien käyttö aiheuttaa konflikteja valtioiden välillä ja maiden sisällä.

Mikkelissä on viime aikoina uutisoitu vedestä lähinnä ongelmien kautta. Graanissa paljastui taloyhtiön jätevesien valuminen Saimaaseen. Ratapölkkykyllästämön kreosootin puhdistaminen pohjavedestä osoittautui hukkatyöksi Urpolassa. Saastunutta Myrkkylampea yritetään puhdistaa mutapalloilla.

Se, että negatiiviset asiat nousevat otsikoihin voidaan tulkita myönteisesti. Ongelmat ovat poikkeus. Pääosin asiat ovat hyvin.

Mikkeli on vesiasioissa edelläkävijä monella saralla. LUTin tutkijaryhmä tekee kaupungissa maailman huippuluokan tiedettä professori Mika Sillanpään johdolla. Metsä-Sairilaan rakennetaan kallion sisään jätevedenpuhdistamoa, joka on tekniikaltaan ja tuloksiltaan Suomen ja koko Euroopan parhaita.

Saimaan rannalla on luontevaa hyödyntää vahvuuksia, joita meillä on, ja Mikkelin kaupunkikin on oivaltanut veden merkityksen. Strategiapapereissa Metsä-Sairilan putsarin ympärille on visioitu Eco-Sairilaksi kutsuttavaa yrityskeskittymää. Puhtaan veden lisäksi tämän ”ekosysteemin” on tarkoitus pureutua kiertotalouteen laajemminkin.

Se jää nähtäväksi, miten tässä onnistutaan, mutta mahdollisuudet ovat rajattomat.

Ensi viikolla maailman vesipäivänä Mikaeliin kokoontuu suuri joukko vesistön tilasta kiinnostuneita ihmisiä Finnish Lakeland Forumiin puhumaan puhtaasta vedestä. Mikkelin aloitteesta käynnistetyssä tapahtumassa allekirjoitetaan muun muassa peruskirja Järvi-Suomen vesien puolustamiseksi. Allekirjoittajien joukossa on yli 30 kuntaa ja neljä Itä-Suomen maakuntaa.

Tässä ollaan oikealla asialla. Puhtaassa vedessä yhdistyvät elintärkeät globaalit teemat, paikallisten ihmisten elämänlaatu ja isot liiketoimintamahdollisuudet alueen elinvoiman kasvattamiseksi.