Pääkirjoitus: Maalittaminen pitäisi saada pikaisesti kirjatuksi rikoslakiin

Viestintätoimisto Tekirin kyselyssä suomalaiset kertovat tuntevansa kielteisiä tunteita ensisijaisesti poliitikkoja kohtaan.

Viestintätoimisto Tekirin kyselyssä suomalaiset kertovat tuntevansa kielteisiä tunteita ensisijaisesti poliitikkoja kohtaan.

Kevyen kyselyn todistusvoima ei ole merkittävä. Tulokset kertovat kuitenkin, että perinteinen suomalainen herraviha elää edelleen joissakin kansalaispiireissä.

Vakavammaksi asia muuttuu, kun epäluottamus ja viha kanavoidaan teoiksi.

Maalittaminen tarkoittaa sitä, että henkilöä kohtaan masinoidaan vihakampanja. Kanava on usein sosiaalinen media.

Maalittamisen kohteeksi voi joutua virkamies, tutkija tai mediassa työskentelevä. Maalittamisella pyritään vaikuttamaan kohdehenkilön toimintaan kyseenalaistamalla hänen motiivinsa.

Usein maalittamiseen liittyy henkilöön kohdistuvaa pilkkaa, kiusaamista ja uhkailua.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitusohjelmassa luvataan toimia, joilla puututaan nykyistä vahvemmin ”järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, joka uhkaa sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta ja tiedonvälitystä.”

Hallitusohjelmassa luvataan riittävät resurssit kyseisten rikosten torjuntaan ja selvittämiseen sekä parannusta syrjintä- ja viharikostilanteen systemaattiseen seuraamiseen.

Lupaukset on syytä toteuttaa täysimääräisesti.

On syytä ottaa vakavasti myös Suomen poliisijärjestöjen liiton ja Lakimiesliiton tuore kannanotto, jossa vaaditaan maalittamisen kriminalisoimista.

Nykylainsäädännössä maalittamista ei mainita, koska ilmiötä ei tunnettu lakia laadittaessa.

Lainsäädännön on pystyttävä muuttumaan, kun ajat ja tavat muuttuvat. Siksi maalittamista koskeva kirjaus rikoslakiin pitäisi tehdä. Se olisi konkreettinen viesti siitä, että kyseessä on rikollinen teko.

On tärkeää muistaa, ettei enemmistö suomalaisista vihaa tai maalita ketään.

Nykyistä paremmalla puuttumisella ja lainsäädännöllä varmistetaan, ettei ilmiölle synny tilaa kasvaa.

Anssi Mehtälä
anssi.mehtala@lansi-savo.fi