Pääkirjoitus: Savonlinnan riitely ei helpota yhteisen soten valmistelua

Savonlinnassa vaahtopäät käyvät taas korkeina. Nyt pestään jälkipyykkiä marraskuisesta yrityksestä saada kaupunginjohtaja Janne Laine pois virastaan.

Savonlinnan kaupunginhallitus päätti maanantaina, että seuraavan kokoukseen mennessä valmistellaan tilapäisen valiokunnan perustaminen. Lisäksi kaupunginhallitus pyytää selitykset niiltä kaupunginhallituksen jäseniltä, jotka marraskuussa kannattivat sitä, että Laineen luottamus arvioitaisiin.

Selvityksen keskiössä on marraskuun 9. päivä pidetyn kaupunginhallituksen kokouksen tapahtumat. Silloin kaupunginhallituksen enemmistö hyväksyi esityksen, jolla Laine aiottiin panna viralta. Ehkä hämmentävin osa vyyhteä oli se, että epäluottamusta perusteltiin muistiolla, jota ei suostuttu näyttämään kaikille kokoukseen osallistujille ja josta liitettiin pöytäkirjaan vain sivu, jossa oli allekirjoituksia.

On tärkeää, että sotkut selvitetään. Päätöksenteon pitää perustua paitsi lakiin myös asiallisiin perusteisiin. Laineen erottamisyrityksen motiivit liittyivät siihen, että hän suhtautui liian myönteisesti Savonlinnan seudun sote- ja muuhun yhteistyöhön Etelä-Savon eli Mikkelin ja Pieksämäen seutujen kanssa.

Ihan pelkästään sotesta ei kuitenkaan ollut kyse. Taustalla on myös pidempään jatkunutta tyytymättömyyttä Laineen viranhoitoon. Näin voi päätellä myös siitä niukasta tuloksesta, jolla Laine sai luottamuksen joulukuun valtuustossa.

Jos Laineen erottamisyrityksessä oli surkuhupaisia piirteitä, sama riski näyttäytyy jälkiselvittelyssä. Jo se on poikkeuksellista, että kuntalain sijaan kaupunki etsii rikoslain tuntijoita tapahtumisen kulkua arvioimaan. Huonoimmillaan riitely mahdollisine oikeus- ja valitusprosesseineen ei lopu edes parin kuukauden päässä odottaviin kuntavaaleihin, vaan jatkuu vuosia.

Mikkelistä katsottuna paras vaihtoehto olisi lähtökohtaisesti pitää lusikka mahdollisimman kaukana tästä sopasta. Ikävä kyllä Savonlinnan laineet lyövät myös Mikkeliin. Koko maakunnan pitäisi olla yhtenäisenä valmistelemassa uutta sotea ja taistella kahden keskussairaalan puolustamiseksi. Savonlinnan sisällissota ei tätä helpota.