Pääkirjoitus: Hallitus yrittää hillitä sähkön siirtohintojen korotuksia

Maan hallitus jätti eilen torstaina esityksensä sähkön siirtohintojen korottamisen rajoittamisesta.

Hallitusohjelmaan kuuluneen asian valmistelua on kuluttajien keskuudessa odotettu mielenkiinnolla, sillä sähköverkkoyhtiöiden viime aikaiset siirtohinnan korotukset on koettu vähintäänkin kohtuuttomiksi.

Verkkoyhtiöt ovat puolustelleet suuria korotuksiaan kalliilla investoinneilla, joita ne joutuvat tekemään vastatakseen sähkönjakelun toimitusvarmuusvaatimukseen kaikissa sääolosuhteissa.

Hallituksen esitys toimitusvarmuusvaatimukseen myöhentämistä vuodesta 2028 vuoteen 2036 voidaan pitää hyvänä, koska se jakaa sähkönjakeluyhtiöiden investointeja pidemmälle ajanjaksolle. Lisäajan saisivat pääasiassa haja-asutusalueella toimivat jakeluverkot.

Hyvää hallituksen esityksessä on myös se, että investointeja valvoisi Energiavirasto, jolla olisi myös valta vaatia muutoksia suunnitelmiin. Aikaisemmin valvontaa ei ole ollut.

Toimitusvarmuusvaatimuksen ajan muuttaminen antaa aikaa myös uudelle teknologialle ja sen kehittymiselle, ja siten mahdollisesti edullisemmille ratkaisuille. Jo nyt maakaapeloinnille on olemassa kustannustehokkaampia ratkaisuja.

Hallitus suitsisi sähkönsiirron vuotuisia hinnankorotuksia laskemalla hinnankorotuskattoa 15 prosentista 12,5 prosenttiin. Kiristystä voi kuitenkin pitää lähes marginaalisena. Verkkoyhtiöille jää edelleen mahdollisuus tavoitella mahdollisimman suurta voittoa investointien jälkeenkin. Sen yhtiöille turvaa myös EU:n sähködirektiivi EU-tuomioistuimen ja komission valvonnassa.

jaana.rautio-teijonmaa@kaakonviestinta.fi