Pääkirjoitus: Sähköautokannan lisääminen edellyttää latauspisteiden rakentamisvelvoitetta

Hallitus pyrkii edistämään sähköautoilun yleistymistä lakimuutoksella, joissa asuin- ja liikerakennusten omistajat velvoitetaan tietyin ehdoin rakentamaan myös latauspisteitä ja -valmiuksia tontilleen. Perimmäisenä tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt 2020-luvun loppuun mennessä.

Lausuntokierroksella keskustelu on kohdistunut rakentamiskustannusten jakautumiseen. Rakentamisvelvoite koskisi uusia tai laajasti korjattaviakin asuinrakennuksia, joissa on yli neljä pysäköintipaikkaa eli lähes kaikkia kerros- ja rivitaloja. Ladattavia sähkö- tai hybridiautoja on toistaiseksi kuitenkin vain pienellä vähemmistöllä, eli myös autottomat voisivat joutua kustannusten maksajiksi.

Huoli on aiheellinen, mutta siinäkin asiassa on kaksi puolta. Muutaman sähköautoilijan tankkauksen tukeminen lisää asumiskustannuksia, mutta toisaalta se lisää asuntoyhtiön arvoa, ja paikat ovat valmiina muillekin, kun sähköautoilu yleistyy. Toisaalta osakkaat osallistuvat jo nyt parkkipaikkojen rakentamiskuluihin, vaikka eivät omistaisikaan autoa. Alakerrosten asukkaat maksavat osittain myös hissistä, jota eivät tarvitse.

Kuntaliitto arvostelee lakiluonnoksen ehdotusta, että latauspisteitä ja -valmiuksia tulisi tehdä myös koulujen, kirjastojen ja monien muiden julkisten rakennusten yhteyteen. Niistä koituisi kunnille eli veronmaksajille kymmenien miljoonien eurojen kustannukset. Kuntatalous on tiukilla, mutta on kuitenkin selvää, että latauspisteitä tarvitaan lisää, jotta sähköautokannan lisääminen olisi mahdollista. Kyse on kuitenkin kertainvestoinnista, jonka ylläpitokustannukset lienevät aika pienet.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi