Pääkirjoitus: Kaihun aluetta ei pidä nakertaa

Kaihun alueelta löytyy suosittuja ulkoilupolkuja, harjuluontoa, kilpikaarnaisia mäntyjä, kota, melontakeskus, komea lehto, liito-oravia ja muita pikkunisäkkäitä, lintuja, ötököitä sekä uimaranta.

Torille on matkaa kilometrin verran. Vaikka alueen kahdella sivulla kulkee valtatie, luonto on vahvasti läsnä. Kaihu on yksi Mikkelin luontokeitaista.

Mikkelin osayleiskaavan valmistelu nosti pintaan muutamia vuosia piilossa pysytelleen kiistan alueen tulevaisuudesta. Tontin omistaja haluaa rakentaa Uuden Ristiinantien ja Kattilanlahden väliselle lehtomaiselle alueelle asuntoja.

Rakentaminen koskisi vain pientä osaa Kaihun alueesta. Kyse on kuitenkin kokonaisuudesta. Rakentaminen tuhoaisi olennaisen palasen. Kaupunkilaisten mahdollisuudet nauttia lähiluonnosta heikentyisivät.

Kaupungin päättäjät ovat asiassa jakaantuneet jyrkästi. Kaupunginhallitus hyväksyi täpärän äänestyksen jälkeen linjauksen alueen varaamisesta asuinkäyttöön. Vastaehdotus oli alueen merkitseminen ns. ”kaupunkivihreäksi” eli lähinnä virkistyskäyttöön.

Rakentamisen kannattajista osa puhuu pienimuotoisen rakentamisen puolesta. Kannattaa muistaa, että jo nykyinen asemakaava mahdollistaa sellaisen. Tontin omistajille 450 neliömetrin rakennusoikeus ei kuitenkaan riitä, vaan he tavoittelevat huomattavasti massiivisempaa rakentamista.

Alueen rakentamisen laajuudesta tai yksityiskohdista ei päätetä osayleiskaavassa, vaan myöhemmin asemakaavoituksessa. Silti alueen tulevaisuuden kannalta juuri nykyinen kaavavaihe voi olla ratkaiseva. Jos alue nyt määritellään asumiseen, joku tuleva tontin omistaja voi haluta paikalle vaikka kerrostaloja.

Osayleiskaavasta päättää lopullisesti valtuusto ensi vuoden puolella. Toivottavasti kaupunginhallituksen huono päätös silloin muuttuu. Asunnoille on tilaa muuallakin.