Pääkirjoitus: Työ vähenee nopeammin kuin työttömyys — Edes hyvä valtakunnallinen talouskehitys ei ole lisännyt työpaikkojen määrää Etelä-Savossa

Työttömyys vähenee Etelä-Savosta. Tästä pitää iloita. Ikävä kääntöpuoli on, että samaan aikaan työpaikkojen määrä on pienentynyt vielä nopeammin.

Viime viikolla julkistettu työllisyyskatsaus kertoi, että työttömien väärä väheni edellisvuoden helmikuusta yli 800:lla. Muuttoliike ja väestön vanheneminen ovat samaan aikaan leikanneet työvoimaan määrää yli 1 800:lla. Tämä tarkoittaa, että työssäkäyvien määrä on vuodessa huvennut tuhannella.

Jokaisella työnsyrjään kiinni päässeellä on syytä iloon. Alueen elinvoiman kannalta kokonaiskuva kuitenkin on karu. Viime vuonna maakunta kärsi muuttotappiota toistatuhatta henkeä. Saman verran väki väheni heikon syntyvyyden ja korkean kuolleisuuden erotuksena. Kun poismuuttaneilta vapautuu työpaikkoja, ihmehän se olisi, jos työllisyys ei kohenisi.

Kun poismuuttaneilta vapautuu työpaikkoja, ihmehän se olisi, jos työllisyys ei kohenisi.

Vaalipuheissa olemme kuulleet Juha Sipilän (kesk.) hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikan onnistuneen hyvin. Valtakunnan tasolla tästä voi olla samaa mieltä. Vaalipuheissa on kuultu myös siitä, kuinka hyvä talouskehityksen tulokset valuvat myös maakuntiin. Kun työttömyys- ja muuttotilastoihin perehtyy tarkemmin, tämä jälkimmäinen näkemys alkaa näyttää vähintäänkin ristiriitaiselta.

Seuraava kysymys onkin mitä Etelä-Savon väestö- ja talouskehitykselle voidaan tehdä. Jos edes koko maan tasolla hyvä kasvu ei valu maakuntaan, pitäisikö kehitellä jotain erityisesti Etelä-Savoon tai koko Itä-Suomeen räätälöityä?

Tulevan hallituksen koostumuksesta riippuu, mitä kannattaa odottaa. Turvallisinta olisi varautua siihen, että asiat pitää hoitaa itse. Kaupunkien ja kuntien tasolla tämä tarkoittaisi sitä, että taloudet pitäisi laittaa niin hyvään kuntoon, että olisi varaa myös elinkeinopolitiikkaan.