Pääkirjoitus: Sähkönjakelu pitää varmistaa

Tykkylumesta johtuneet sähköviat ovat haitanneet elämää Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa vuodenvaihteesta lähtien. Pahimmillaan sähköttä on ollut yli 6 000 taloutta tai yritystä, jotkut viidenkin päivän ajan. Tilanne on nyt jo normalisoitumassa, mutta se ei tarkoita, että kaikki olisi taas kunnossa. Sähkönjakeluongelmista pitää ottaa opiksi.  

Ilmaston lämpeneminen pitää huolen siitä, että tykkylunta tulee taivaalta tulevaisuudessa entistä useammin. Kaikkia vahinkoja ei voida estää, mutta haittojen minimoimiseen pitää panostaa nykyistä vahvemmin.

Kehittyneessä ja pohjoisessa maassa ei saisi tulla tilannetta, jossa kansalaisten perusturvallisuus tai toimeentulo vaarantuu sen takia, että sataa lunta. Paikallinen sähköyhtiö pyrki korjaamaan vikoja monen sadan asentajan ja metsurin voimin, mutta ongelman laajuuden takia korjaustyö vei paljon aikaa.

Kainuun ja Itä-Suomen ongelmat osoittivat samalla sähkönjakelusta riippuvaisen yhteiskunnan haavoittuvuuden. Presidenttiehdokas Matti Vanhasen (kesk.) esittämä huoli huoltovarmuuden tilasta on aiheellinen. Vanhanen kysyi, miten Suomi selviäisi sähköverkon tahallisesta lamauttamisesta. Kauhukuva ei hybridi- ja kyberuhkien maailmassa ole mahdoton.

Nopeaa ja halpaa ratkaisua sähkönjakelun varmistamiseksi ei ole. Maakaapelointi tai verkkojen siirtäminen maksaa, eikä kuluttajilla ole liiemmin halua osallistua niiden kustantamiseen. Sähkönsiirtomaksut herättävät kansalaisissa jo nyt ärtymystä. Tämän takia idea sähköyhtiöiden yhteisestä kriisirahastosta poikkeuksellisista häiriöistä johtuvien kulujen kattamiseksi on kannatettava.

Markku Kumpunen
markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi