Pääkirjoitus: Kaupunki viestii teoin ja puhein – Toivottavasti uusi rekrytointi kertoo siitä, että Mikkeli ymmärtää viestinnän merkityksen

Mikkelin kaupunki panostaa markkinointiin. Kaupungin kehitysyhtiö Miksei kertoi maanantaina palkkaavansa uuden Mikkeli-myyjän. Tavoitteena on myydä ja markkinoida kaupunkia tapahtumajärjestäjille ja yrityksille.

Tehtävään valittu Olli Marjalaakso kertoi Mikkelin ongelmaksi tarjonnan hajanaisuuden. Ei ole valmiita tuotteita, mitä myydä, kun joku kysyy. Yhdeksi tavoitteeksi hän nosti sen, että Mikkelistä tulisi "helposti ostettava kokonaisuus".

Yrityselämässä markkinoinnin ja viestinnän rooli on ymmärretty jo pitkään. Viestintäjohtajien vahva asema muun liikkeenjohdon rinnalla yhtiöiden ylimmässä johdossa korostaa sitä, että kyse on niille strategisen luokan asiasta.

Kunnissakin tähän on pikkuhiljaa havahduttu: parhaat ovat tehneet suunnitelmallista ja kunnianhimoista viestintää eri kohderyhmille vuosikausia. Mikkelissä päättäjät eivät ole asiaa kovin hyvin vielä oivaltaneet. Tämän voi huomata vaikkapa siinä, millaisin henkilöresurssein kaupungin viestintää tehdään.

Nyt suunta toivottavasti on muuttumassa. Ehkäpä uuden Mikkeli-myyjän palkkaamisen voikin nähdä osoituksena havahtumisesta ja tyytymättömyydestä nykytilaan.

Viime aikoina Länsi-Savo on kirjoitellut kaupungin päätöksentekoon etenkin liitosalueilta kohdistuvasta kritiikistä. Lähes kriisiksi yltäneessä tilanteessa yksi keskeinen taustasyy on epäonnistunut viestintä.

Kaupunki ei ole pystynyt kertomaan asukkailleen sitä, kuinka syvässä talouskriisissä nyt ollaan eikä perustelemaan sitä, miksi kriisiä pyritään hoitamaan juuri valituilla keinoilla. Näin norsu viestii posliinikaupassa.

Emokaupungin viestinnässä painopiste näyttää siirtyneen perinteisemmästä päätös- ja muutosviestinnästä brändi- ja markkinointiviestintään. Nykyresurssein tässä valinnassa on riskinsä.