Pääkirjoitus: Väkivalta poliisia kohtaan lisääntyy jatkuvasti—Lisävakanssit lisäisivät työturvallisuutta

Kaksi erillistä aseellista hyökkäystä virkatehtävissä olevia poliiseja kohtaan yhden viikonlopun aikana herättivät keskustelun poliisien työturvallisuudesta ja suomalaisen yhteiskunnan suunnasta. Etenkin Porvoon tapaus, jossa rikolliset avasivat tulen poliisia kohti heti näiden saavuttua paikalle ja myöhemmin takaa-ajo laukausten vaihtoineen ovat sellaista, jota Suomessa ei ole viime vuosina nähty.

Viikonlopun tapaukset ovat onneksi harvinaisia, mutta ne ovat osa trendiä, joka kertoo poliisiin kohdistuvan väkivallan lisääntymisestä. Aihetta tutkinut oikeustieteen tohtori Henri Rikander sanoo poliisin työn muuttuneen 2000-luvulla aikaisempaa väkivaltaisemmaksi. Hänen mukaansa väkivalta on monimuotoistunut ja sekä sen määrä että teho ovat kasvaneet. Kun aiemmin väkivalta liittyi pakotilanteisiin, niin nyt esiintyy myös selkeää vahingoittamistarkoitusta ja jopa ansoitusta.

Tilastojen mukaan kun vuonna 1999 kirjattiin noin 800 poliisiin kohdistunutta väkivallantekoa, niin vuonna 2016 määrä oli jo lähes 1 700. Oikeasti tilanne on vielä pahempi, sillä kynnys ilmoittaa vähäisemmistä tapauksista on noussut.

Arvostus poliisin työtä kohtaan on Suomessa hyvin korkealla. Siksi tällaiset väkivallanteot koetaan hyökkäyksiksi myös suomalaista yhteiskuntaa kohtaan. Kansalaisten turvallisuudesta huolehtivien pitäisi saada tehdä omaa työtään myös mahdollisimman turvallisesti, vaikka tietty riski poliisin työhän aina liittyykin.

Hallitus on lisäämässä poliisivirkoja noin 300:lla. On vaikea spekuloida, olisiko lisäyksestä ollut apua viikonlopun tapauksissa, mutta lisävakanssien tarve on ilmeinen.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi