Pääkirjoitus: Hallituspaikat osaamisen mukaan myös kuntayhtiöissä

Osakeyhtiömuoto ja kuntademokratia ei ole kovin helppo yhdistelmä. Osakeyhtiölaki olettaa, että yhtiöt tavoittelevat voittoa ja että yhtiöitä johdetaan ammattimaisesti. Demokratiaan kuuluva avoimuuskin näyttäytyy osakeyhtiölaille vieraana.

Isossa mitassa kuntien toiminnan siirtyminen yhtiöihin, normaalin julkisuuden ulottumattomiin on epäterve asia. Tietyissä toiminnoissa yhtiöt kuitenkin ovat hyväksyttävä ja järkeväkin toimintamuoto.

Mikkelin kaupunginhallitus linjaa maanantaina kaupungin yhtiöiden johtamista. Pitkän valmistelun jälkeen esillä on ehdotus entistä ammattitaitoisempien hallitusten valitsemisesta. Uudistus on tarkoitus ottaa käyttöön kevään kuntavaalien jälkeen.

Jos esitys menee läpi, kaupungin tärkeimpien tytäryhtiöihin hallitukset valitaan nykyistä tiuhemmalla seulalla. Samalla myös hallitusten koot vähän pienenevät.

Aiemmin puolueet ovat voineet valita edustajansa mandaattipaikoilleen hyvin vapaasti. Nyt mukaan tulee pätevyysvaatimuksia. Jos hallituksiin ei muuten saada riittävää osaamista, niihin on mahdollisuus nimittää ulkopuolinen asiantuntijajäsen.

Mikkelissä suunniteltu hallitusremontti on oikeansuuntainen. Ehkä vielä pidemmällekin olisi voitu mennä.

Isoissa konserniyhtiöissä johtamisen on oltava liiketoiminnan edellyttämällä tasolla. Heikot hallitukset ovat riski, kun pyöritetään isoja liikevaihtoja ja omaisuuksia. Myös poliittiselle ohjaukselle jää yhä riittävästi vaikutusmahdollisuuksia. Hallitushan on aina omistajan vaihdettavissa, jos toiminta ei miellytä.

Kannattaa muistaa, ettei pelkkä säännösten muuttaminen vielä hallitusten asiantuntemusta kohenna. Jo nykyisin voimassa olevan konserniohjeen mukaan yhtiöiden hallituksiin valittavilla tulisi olla ”yhteisön toiminnan luonteen ja laajuuden edellyttämä asiantuntemus”.

Kun katsoo hallitusten kokoonpanoja, on helppo sanoa, että rima on roikkunut tässä matalalla. Ratkaisevaa onkin, miten hyvin säännöksiä lopulta halutaan panna käytäntöön. Uuden järjestelmän mukaiset nimitystoimikunnat ovat avainasemassa.