Pääkirjoitus: Sairaita hoidetaan ylitöinä

Terveydenhuoltoalalle työehtoneuvottelujen vauhdittamiseksi julistettu ylityö- ja vuoronvaihtokielto on paljastanut sairaanhoidon haavoittuvuuden. Suomen terveydenhoitojärjestelmä pyörii pitkälti ylitöiden ja poikkeusjärjestelyjen varassa. Suuret sairaanhoidot yksiköt, kuten HUS, joutuivat heti vaikeuksiin, kun ylitöiden tekemisestä ja vuoronvaihdoista kieltäydyttiin. Potilasturvallisuudenkin kerrotaan vaarantuneen.

On ymmärrettävää, ettei henkilöstöä palkata potilashuippujen perusteella, vaan ruuhkatilanteet hoidetaan ylitöinä. Se on normaali käytäntö työpaikoilla. Silti tuntuu erikoiselta. että kansalaisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen näin olennaisesti liittyvien tehtävien hoito perustuu jopa vakiintuneesti työntekijöiden venymiseen ja myötämielisyyteen.

Työnantajapuoli selittää tilannetta työvoimapulalla. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindénin mukaan Suomesta ei löydy osaavaa henkilökuntaa tarpeisiin nähden. Eikö Suomessa kouluteta hoitajia tarpeeksi vai karkaavatko he valmistuttuaan muihin, paremmin palkattuihin ja mukavammat työajat tarjoaviin tehtäviin?  Työehtoneuvottelujen ollessa kesken palkkaus on arka asia, mutta yleensä minkä tahansa alan kiinnostavuus lisääntyy palkkauksen ja työolojen parantuessa.

Kun huomion nyt  vievä työtaistelutilanne on ohi, on osapuolten ja päättäjien paneuduttava terveydenhuollon työvoimatilanteeseen. Tuleva sote-uudistus olisi hyvä kohta katsoa, miten toiminta sairaaloissa saataisiin normalisoitua. Kymmenien miljoonien euron pulittaminen ylitöistä ei ole veronmaksajienkaan näkökulmasta mielekästä.

Markku Kumpunen
markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi