Pääkirjoitus: Hoivan valvonta näyttää olevan retuperällä

Katja Juurikko

Pääkirjoitus: Hoivan valvonta näyttää olevan retuperällä

Hoivakotien valvonta Suomessa on heikossa jamassa. Ylen MOT-ohjelma selvitti valvontaa 20:ssä Suomen suurimmassa kaupungissa. Vain Espoo, Jyväskylä ja Tampere valvovat hoivakotejaan riittävän aktiivisesti ja laadukkaasti. Muissa kaupungeissa on isojakin puutteita.

Ongelmaksi nousee Ylen selvityksen mukaan etenkin kaupunkien omien hoivayksiköiden valvonta. Yksityisiin hoivakoteihin tehtiin kyllä tarkastuskäyntejä, mutta kuntien omissa yksiköissä oltiin omavalvonnan varassa. Omavalvonta tarkoittaa sitä, että hoivakodin henkilökunta valvoo itse työnsä laatua.

On lähtökohtaisesti liian sinisilmäistä uskoa omavalvonnan luotettavuuteen. Ylen haastattelemat asiantuntijat pitävät omavalvonnan ohjeistusta liian ympäripyöreänä. Lisäksi professori Marja Vaarama muistuttaa, että omavalvonta saattaa johtaa epäkohdista vaikenemiseen, koska henkilökunta voi pelätä työpaikkojensa puolesta.

Lain mukaan vanhuksia pitää hoitaa hyvin ja hoivan laatua pitää valvoa. Valvontatehtävä kuuluu kunnille, jotka sekä ostavat että tuottavat palveluja. Viime vuonna esiin nousseet räikeät epäkohdat vanhusten hoidossa käynnistivät laajan ja kriittisen keskustelun. Sen jälkeen on yllättävää, että hoivaa valvotaan edelleen laiskasti.

Hoivan valvonnan kriteerejä pitäisi ehdottomasti tiukentaa. Olisi myös tärkeää antaa valvontatehtävä riippumattomalle taholle. Viime vuonna paljastuneet karmeat esimerkit huonosta hoivasta olisi voitu välttää nykyistä tehokkaammalla valvonnalla.

Vanhusten hoidon valvonnan merkitys kasvaa entisestään tulevaisuudessa, kun väestö ikääntyy. Todennäköisesti toimijoiden määrä hoivatyössä kasvaa, vaikka yksityisten hoivayritysten omistus onkin keskittynyt kiihtyvällä vauhdilla. Viime vuosien tapahtumat osoittavat, että nykyistä tiukempaa kuria tarvitaan.