Pääkirjoitus: Rakkauden asialla – Suhtautuminen tasa-arvoiseen avioliittolakiin jakaa kirkon

Piispa ojensi kirjeessä ja tuomiorovasti suullisesti. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan pastori Heikki Karasti ei ojentunut. ”Ohjeista huolimatta en ruvennut syrjimään”, Karasti kirjoittaa Facebookissa.

Tuomiokapituli antoi Karastille varoituksen. Syynä oli, että pastori vihki avioliittoon parin, jota tuomiokapitulin mielestä ei olisi saanut. Seuraavasta varoituksesta voi tulla potkut.

Karastin toimintaa rakkauden asialla pitää arvostaa, ja perusteetkin ovat vankat. Suomen laki sallii samaa sukupuolta olevien liitot. YK:n ihmisoikeuksien julistus toteaa, että kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan.

Tuomiokapituli perusteli varoitusta muun muassa kirkon virallisella avioliittokäsityksellä, jossa avioliitto rajataan miehen ja naisen väliseksi. Epäilemättä tuomiokapitulinkin päätös syntyi lujassa uskossa ja omaatuntoa kuunnellen. Sitäkin voi arvostaa.

Sukupuolineutraali avioliittolaki tuli Suomessa voimaan keväällä 2017. Sen jälkeen papit ovat vihkineet avioliittoon vähintäänkin kymmeniä samaa sukupuolta olevia pareja. Koska evankelisluterilainen kirkko ei virallisesti tätä hyväksy, tuomiokapitulit ovat antaneet papeille varoituksia.

Oikeudellisesti tilanne on epäselvä. Varoituksista on valitettu hallinto-oikeuksiin, mutta päätöksiä ei vielä ole. Täytyy toivoa, että mahdollisimman moni varoituksista vietäisiin oikeuteen ja korkein hallinto-oikeuskin ottaisi kantaa. Tämä olisi tärkeää paitsi pappien oikeusturvan myös koko kirkon tulevaisuuden kannalta.

Kirkolle nykyinen tilanne on kestämätön. Yhä suurempi osa ihmisistä ajattelee avioliitosta eri tavalla kuin virallinen kirkko. Pääkirjoituksissa on turha neuvoa ihmisiä siitä, kuinka heidän pitäisi uskoa. Se on kuitenkin selvää, että tasa-arvoista avioliittokäsitystä kannattavien rankaiseminen vie vain syvemmälle umpikujaan.