Pääkirjoitus: Saimaa Stadiumi on iso mahdollisuus Mikkelille — monitoimiareena on otettava tehokkaasti käyttöön ja sitä on myös osattava markkinoida

Saimaa Stadiumin avajaisiin on aikaa vajaat kaksi viikkoa.

Saimaa Stadiumin avajaisiin on aikaa vajaat kaksi viikkoa. 18 miljoonaa euroa maksanut monitoimihalli on Mikkelin viime vuosien merkittävin yksittäinen rakennushanke.
Stadiumin pääinvestorit ovat Mikkelin kaupunki ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Xamkin rooli hankkeessa on ollut merkittävä; ilman ammattikorkeakoulun lähtemistä mukaan hanke olisi voinut jopa jäädä toteutumatta.   
Hanke on synnyttänyt, suunnitteluvaiheestaan lähtien, myös runsasta julkista keskustelua, puolesta ja vastaan. Monitoimihallia on pidetty milloin väärin suunniteltuna, milloin ylimitoitettuna.
Nyt olisi kuitenkin korkea aika herätä katsomaan monitoimihallia suurena mahdollisuutena. Siihen sisältyy monenlaista potentiaalia, kunhan asioita osataan tehdä oikein.
Stadiumin olemassaolon kaksi päätarkoitusta ovat hyvien ja toimivien liikuntamahdollisuuksien takaaminen Mikkelin kaupunkilaisille sekä tasokkaan areenan tarjoaminen urheilu- ja kulttuuritapahtumille sekä erilaisille messuille ja kokouksille.
Mikkeliläiset saadaan käyttämään uutta monitoimiareenaansa kaikille sopivalla taksoittelulla ja vuorojen tasapuolisella suuntaamisella eri liikkujaryhmille. Nyt, kun kaupunkiin saadaan iso korjaus jatkuvaan pulaan liikuntatiloista, on tasapuolisuudesta pidettävä hyvä huoli. Stadiumin talous on rakennettu paikallisen käytön varaan, joten mahdollisimman laajalle käytölle on taattava kunnon edellytykset.
Tapahtumapuoli on myös paljon vartijana. Stadiumi tarjoaa niin monenlaisia mahdollisuuksia, että sen myynti ja markkinointi on saatava hyvään vauhtiin heti alussa.
Erityistä huolta Mikkelissä olisi kannettava talvikauden tapahtumista. Kaupunki kaipaa kipeästi monenlaisia yleisöhoukuttimia kesäkauden ulkopuolista matkailua piristämään. Saimaa Stadiumi on valjastettava täysimittaisesti myös tähän urakkaan.

Anssi Mehtälä
@lansi-savo.fi