Pääkirjoitus: Lapset tuovat onnellisuutta, eikä vanhemmuus ole ylivoimaisen vaikeaa

Lapsi tuo leivän tullessaan. Kansanviisaus syntyi maatalousyhteiskunnassa, jossa kaikki perheenjäsenet tarvittiin työvoimaksi viljelyksille.

Sanonta on ajankohtainen, kun pohdiskellaan, kuinka Suomi pärjää tulevaisuudessa. Syntyvyys on laskenut, työikäisten määrä vähenee, huoltosuhde rapautuu. Lapset ovat yhteiskunnassa liike, joka pitää polkupyörän pystyssä vuosikymmenistä toiseen.

Kyselytutkimuksissa nuoret aikuiset pitävät perheen ja työn yhdistämisen vaikeutta yhtenä syynä lasten teon lykkäämiseen. Tuore Väestöliiton Perhebarometri antaa lohdullista tietoa: suuri osa vanhemmista kokee asiassa onnistuvansa. Elämä voi olla hankalaa luovimista, mutta työnantajien tarjoamat joustomahdollisuudet ovat tilannetta helpottaneet.

Kaikki vanhemmat eivät ole tässä samalla viivalla. Korkeasti koulutettujen ammateissa etätyö ja työaikajoustot ovat usein helpommin järjestettävissä kuin matalamman koulutuksen aloilla. Samoin sukupuoli vaikuttaa yhä siihen, miten joustoja käytetään: vanhemmuus näyttää tässä mielessä olevan yhä äitien hommaa.

Joka kymmenes tutkimukseen osallistunut vanhempi kertoo jättäneensä jonkin uralla etenemiseen liittyvän mahdollisuuden käyttämättä lasten takia. Valtaosa kuitenkin kokee, ettei lasten hoito ole estänyt urakehitystä.

Ylipäänsä suomalainen yhteiskunta on Väestöliiton toimitusjohtajan Eija Koivurannan mukaan perheystävällinen. Suuri enemmistö lapsiperheistä voi hyvin.

Jostain syystä lapsiperheiden elämä näyttää silti julkisuudessa kriisistä kriisiin kulkevana kamppailuna. Miten kuvaa voitaisiin korjata?

Voisiko kyse olla siitä, että lasten vanhemmilleen tuomasta ilosta ja onnesta puhutaan liian vähän? Kyse on intiimistä asiasta, joka ei ulkopuolisille välttämättä näy.

Kyse voi olla myös vanhemmuuden liiankin suuresta arvostamisesta. Paineita oikeanalaiseen suorittamiseen asetetaan mediassa ja muualla niin paljon, että täydelliseen – tai edes tyydyttävään – lopputulokseen pääsy tuntuu mahdottomalta. Ei se ole.