Puheenvuoro: Kouluverkon tiivistäminen auttaa Mikkeliä pääsemään eroon sisäilmaongelmista ja parantamaan opetuksen laatua

Mikkelin kaupunki on velkaantunut eikä vuosikate ole riittänyt kattamaan investointeja enää pitkään aikaan.

Tämä taloudellinen tosiasia ja kriisikuntakriteereiden täyttymisen lähestyminen on pakottanut Mikkelin kaupungin virkamiesjohdon ja poliittisten päättäjät etsimään keinoja talouden pysyväksi tervehdyttämiseksi.

Kaupungin poliittiset ryhmät ja kaupunkirakenneselvitystyöryhmä ovat saaneet aikaan yhteisesti hyväksytyn toimenpidesuunnitelman tavoitteen saavuttamiseksi.

Mikään ryhmä ei ole saanut tätä aikaan yksinään, esitys on vahvan yhteistyön tulos. Esitys on vietävä päätöksenteon kautta maaliin. Me Kokoomuksessa seisomme tämän esityksen takana.
 
Suurinta keskustelua on herättänyt kouluverkon supistaminen kahdestakymmenestäkolmesta koulusta kolmeentoista ja kahden suuren aluekoulun rakentaminen. Tämä noin 35 miljoonan euron investointi mahdollistaa panostamisen opetuksen laatuun ja tasoon rakennusten sijaan.

Olemme Mikkelissä taistelleet koulujen sisäilman kanssa useita vuosia. Koulujen korjausmäärärahat (3—5 miljoonaa euroa vuodessa) ovat hukkuneet toistuviin sisäilmaremontteihin ja tulokset ovat ajoittain olleet todella laihoja. Tämän pitää nyt loppua.

Isommissa kouluissa opiskelu on turvallista ja laadukasta, kuten Rantakylän ja Kalevankankaan hyvin toimivat yhtenäiskoulut osoittavat. Koulujen modulaarinen suunnittelu, toteutus ja toimintamallit mahdollistavat tukevan, innoittavan ja turvallisen oppimisympäristön.

Uusien koulujen pihat ja tilat tulee suunnitella mahdollisimman monikäyttöisiksi, jolloin ne liikunta- ja harrastusmahdollisuuksineen tarjoavat virikkeitä oppilaille koulupäivän aikana sekä myös muille kaupunkilaisille iltaisin.

Maailma ja opetusvälineet ovat muuttuneet. Liitutaulun ja pulpettien lisäksi tarvitaan ryhmätyötiloja ja kalusteita, jotka mahdollistavat työskentelyn myös ryhmissä ja erilaisilla elektronisilla laitteilla. Uudet koulut tulee suunnitella nämä asiat huomioon ottaen.

Digitaalisuuden olisi ulotuttava vahvemmin tulevaisuudessa myös mikkeliläiseen koulumaailmaan, ympäröivää luontoa ja sen ilmiöitä unohtamatta. Taloudellisen tilanteen korjaantuessa myös digitalisiin oppimateriaaleihin voidaan tulevaisuudessa satsata.

Koulujen rakentamisessa voidaan hyödyntää uusia antimikrobiaalisia pinnoitteita esimerkiksi ovenkahvoissa ja kaiteissa, jolloin erilaisten epidemioiden ja infektioiden leviäminen vähenee. Tämä yhdessä terveen sisäilman kanssa takaa enemmän iloisia ja terveitä opiskelupäiviä koululaisille ja henkilöstölle.
 
Uusista kouluista on myös pidettävä hyvää huolta jo rakentamisesta alkaen. Rakennesuunnittelun pitää olla toimivaa ja nykyaikaisen talotekniikan tulee säästää vuotuisissa käyttökuluissa merkittävästi verrattuna nykyiseen.

Näiden rakennusten kunnossapidosta ja toiminnasta tulee vastata erillisen kiinteistöhoitajan eli vanhan ajan ”talonmies Pikkaraisen”. Ammattitaitoinen kiinteistöhoitaja tuntee talotekniikan ja pitää paikat kunnossa, sekä valvoo käyttöä koulupäivän ja tarvittaessa iltojen aikana.

Kouluverkon tiivistäminen ja kehittäminen antaa Mikkelille tulevaisuudessa tilaisuuden satsata opetuksen laatuun ja päästä eroon suuresta osasta sisäilmaongelmia. Rakentamalla uutta säästämme pitkällä tähtäimellä käyttötalousmenoista vuosittain miljoonia.

Muutokset ovat merkittäviä ja haastavia. Luomalla uutta me Kokoomuksessa näemme suuren mahdollisuuden parempaan huomiseen.

Armi Salo-Oksa
puheenjohtaja
Olli Miettinen
1. varapuheenjohtaja
Oskari Valtola
2. varapuheenjohtaja
Kokoomuksen valtuustoryhmä
Mikkeli