Puheenvuoro: Koko Suomi on pidettävä asuttuna

Kansanedustaja Kaj Turunen haluaa hillitä kaupungistumista. Hänen mielestään valtion pitää verovaroin tukea heikosti menestyviä alueita.

Koko Suomi on pidettävä asuttuna, koska se tulee edullisemmaksi kuin maaseudun unohtaminen.

Viime aikoina on julkisuudessa keskusteltu siitä, että pitäisikö koko Suomi pitää asuttuna vai ei. Mielestäni keskustelun herätteleminen vaihtoehdosta, jossa osasta tai osista isänmaatamme luovutaan, on vaarallista monella tapaa.

Se on vaarallista muun muassa maanpuolustuksen, koko maamme teollisuuden toimintaedellytyksien ja ruokahuoltomme kannalta.

En mitenkään voi hyväksyä edes ajatusta siitä, että osista maaseutuamme tehtäisiin tarkoituksella elinkelvottomia. Julkisuudessa esitetyt näkemykset kaupungistumiskehityksen tueksi ovat kapeakatseisia ja vailla laajempaa näkemystä.

Esimerkiksi kaupunkitutkija Timo Aro ja Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara ovat julkisuudessa todenneet, että koko Suomen pitäminen asuttuna on mahdotonta. He ovat väärässä. Se on mahdollista ja hyvin toivottavaa.

Se on tahdosta kiinni, halutaanko koko Suomi pitää yhtenäisenä ja samassa veneessä. Se on tahdosta kiinni, onko tulevaisuudessa koko maassamme mahdollisuudet elää, tehdä työtä ja yrittää.

Suomalaiset näyttävät tahtovan. Taloustutkimuksen selvityksen mukaan lähes neljä viidestä suomalaisesta on sitä mieltä, että valtion pitää turvata palvelut koko Suomen asuttuna pitämiseksi.

Kaupungistumista ja keskittymiskehitystä suurimpiin kaupunkeihin olisi syytä hillitä, koska se tulee kokonaisuutena veronmaksajille kalliimmaksi kuin koko maan asuttuna pitäminen.

Yhteiskunnan on panostettava aluekehitykseen ja tasavertaisiin mahdollisuuksiin yrittää koko maassa.

Maamme hyvinvoinnin, työllisyyden ja vientitulojen vankka pilari on metsäteollisuutemme. Sen raaka-ainehuolto tarvitsee, muun muassa metsätiet, ajokuntoisen alemman tieverkon ja kone- sekä kuljetusyrittäjät. Teollisuutemme laajemminkin, mukaan lukien energiateollisuus, tarvitsee elinvoimaisen maaseudun.

Ruotsi on huolestunut ruokahuoltonsa omavaraisuudesta. Noin puolet Ruotsissa syödystä ruuasta tulee jo ulkomailta. Myös Suomessa pitäisi herätä ruokahuoltomme omavaraisuuden tärkeydestä. Maataloutemme toimintaedellytykset ja jaksaminen tiloilla on turvattava suomalaisen puhtaan lähiruuantuotannon varmistamiseksi.

Huoltovarmuus muun muassa energian ja ruuan suhteen ovat äärimmäisen tärkeitä asioita. Kansainväliset äkilliset ongelmat näiden suhteen voivat viedä sähkön pistorasiasta ja leivän pöydästä ensimmäisenä nimenomaan suurista kaupungeistamme.

Elinvoimainen maaseutu turvaa huoltovarmuuden. Yhteiskunnan on panostettava aluekehitykseen ja tasavertaisiin mahdollisuuksiin yrittää koko maassa. Kesti lähes sata vuotta ennen kuin koko Suomi oli liitetty sähköverkkoon. Valokuitukaapelien kanssa ei voi eikä pidä aikailla. Nopea ja varma nettiyhteys on välttämätön maaseutuyrityksillekin.

Valtion on tuettava jatkossa voimakkaammin aluepoliittisin perustein niitä alueita maassamme, jotka uhkaavat pudota kelkasta ja jarrutella kaupungistumista.
Koko Suomen pitäminen elinvoimaisena ja asuttuna on meidän kaikkien suomalaisten etu, niin maaseudun kuin kaupunkilaistenkin.

Kaj Turunen
Kansanedustaja (kok.), Savonlinna