Puheenvuoro: Uusi sote vaatii uutta osaamista

Sote-uudistukseen liittyvää keskustelua käydään palvelujärjestelmästä itsestään, asiakkaiden valinnanvapaudesta sekä uudistuksen kustannuksista.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt, että sote-uudistus haastaa myös nykyisen ja tulevan sote-henkilöstön osaamista ja edellyttää alan kehittämisessä erityistä joustavuutta.

Uudistuksen tavoitteeksi kirjattu palvelujen yhteensovittaminen edellyttää henkilöstöltä yhteistä asiakaslähtöistä toimintakulttuuria ja asiakkaan palvelujen kokonaisuuden hahmottamista.

Uudistus tuo mukanaan uusia työnkuvia, ammatteja sekä vaatimuksia ammattien välisestä osaamisesta. Ilman henkilöstön osaamisen kehittämistä uudistuksella ei saavuteta sille asetettuja tavoitteita.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ennakoivat sote-osaamisen muutostarpeita.

Kehittämiskohteiksi tunnistettiin mm. uuden järjestelmän ja lainsäädännön tuntemus, palveluohjaus ja asiakkaan tukeminen, ammattien välinen yhteistyö ja sen johtaminen, näyttöön perustuva toiminta, asiakaslähtöisyys sekä kustannusvaikuttavuus.

Tämä tarkoittaa, että ammatillisen osaamisen rinnalle tarvitaan merkittävästi syvällisempää asiakastyön osaamista.

Miten uusiin osaamistarpeisiin voidaan alueella vastata? Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla, Xamkilla, on hyvinvointialan koulutusta Mikkelissä, Savonlinnassa, Kotkassa ja Kouvolassa.

Kampuksilta valmistuu vuosittain yli tuhat hyvinvoinnin osaajaa, AMK- ja ylemmän AMK-tutkinnon suorittanutta ammattilaista.

Tulee vakavasti arvioitavaksi, voidaanko tulevaisuudessa alan nykyisin tutkinnoin ja kelpoisuusehdoin vastata koko sosiaali- ja terveyssektorin uudistuvaan palvelukysyntään.

Työssä olevat ammattilaiset tarvitsevat myös täydentämistä osaamiseensa. Xamk järjestää monipuolista täydennyskoulutusta, joista osa on verkossa. Sote- ja maakuntauudistuksen ymmärtäminen ja hallitseminen olisi kenties yksi tulevaisuuden verkkokoulutuskokonaisuuksia.

Osaamista voi täydentää myös erikoistumiskoulutuksilla, korkeakouludiplomeilla sekä työyhteisöjen kanssa yhdessä suunnitelluilla täydennyskoulutuksilla. Suunnitelmissa ovat myös tutkinnoista kootut osaamiskokonaisuudet, joilla osaamista voi täydentää joustavasti.

Työyhteisön merkitys korostuu tulevaisuudessa. Perinteisesti osaamisen arvioinnissa näkökulmana on yksilön henkilökohtainen osaaminen.

On perusteltua kysyä, riittääkö yksittäisen työntekijän osaamiseen keskittyvä kehittämistyö koko sote-uudistuksen läpiviemisessä?

Vastaan, että ei. Tarjoan samalla ammattikorkeakoulun osaamista työyhteisöjen kehittämisprosesseihin ja tueksi osaamisten arviointeihin.

Sote- ja maakuntauudistus on tätä kirjoitettaessa valmisteluvaiheessa. Uudistuksen aikataulu ratkeaa tulevan talven aikana, mutta jossakin laajuudessa uudistus tulee varmasti.


Omissa maakunnissammekin on tähän varauduttu mittavalla suunnittelu- ja valmistelutyöllä. Uudistuva palvelurakenne, sen johtaminen ja kehittäminen, edellyttävät onnistuakseen myös osaamisen uudistamista.

Katri Ryttyläinen-Korhonen
koulutusalajohtaja, hyvinvointi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu