Puheenvuoro: Mikkelin yliopistokeskus haluaa olla aktiivisesti mukana kaupungin kehittämisessä — siihen vaaditaan keskustelua ja yhdessä tekemistä

Mikkelin yliopistokeskus täyttää 15 vuotta. Yliopistokeskuksen ensimmäinen yhteistyösopimus allekirjoitettiin 9.2. 2004.

Vuosi 2004 ei ollut yliopistotoiminnan alku Mikkelissä, sillä ensimmäiset toiminnot tulivat Mikkeliin jo vuonna 1980 Helsingin kauppakorkeakoulun myötä.

Mikkelin yliopistotoiminta täydentyi 1990- ja 2000-lukujen vaihteessa. Mikkelissä on muun yliopistosektorin tavoin tapahtunut vuoden 2004 jälkeen paljon muutoksia.

Yliopistotoimintaa on tullut lisää, siirtynyt toiselle toimijalle ja joitakin toimintoja on lakkautettu.

Mikkelin yliopistokeskus on sopijapuolten muodostama verkosto ja osaamiskeskittymä, jonka tehtävänä on edistää yliopistojen keskinäistä toimintaa sekä vaikuttavuutta alueella.

Nyt Mikkelin yliopistokeskus on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, LUT-yliopiston ja Mikkelin kaupungin väliseen sopimukseen perustuva kokonaisuus, jonka yksiköissä työskentelee noin 130 asiantuntijaa.

Helsingin yliopistolla on Mikkelissä kaksi yksikköä. Kansalliskirjaston Mikkelin toimipiste vastaa osaltaan kirjallisen kulttuuriperinnön korkeatasoisesta säilyttämisestä mikrokuvauksen, konservoinnin ja digitoinnin keinoin. Viime vuosina tutkimus- ja kehitystyötä on tehty erityisesti digitaalisten aineistojen käytettävyyden kehittämiseksi.

Maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan kuuluvan Ruralia-instituutin painoaloja ovat paikalliskehitys, kestävä ruokaketju sekä uudistuva biotalous.

Instituutti koordinoi myös valtakunnallista Osuustoiminnan opetusverkostoa ja on mukana Luonnonvarakeskuksen kanssa Luomuinstituutissa.

Viimeisimmät tutkimuspanostukset ovat kohdistuneet kestäviin elintarvikeketjuihin ja digitalisaation aluevaikutuksiin.

Aalto-yliopistolla toimii Mikkelissä International Business -kandidaattiohjelma. Ohjelman 87 aloituspaikkaan on noin 800 hakijaa vuodessa 70 eri maasta.

Opetus on kokonaan englannin kielellä ja järjestetty kolmen viikon moduuleissa kansainvälisten luennoitsijoiden voimin.

Keskimääräinen valmistumisaika on alle kolme vuotta, mikä lienee Suomen nopein opiskelutahti.

LUT-yliopisto toimii Mikkelissä kaikkien kolmen schoolinsa voimin. Vihreän kemian osaston ja bioenergian tutkimusryhmän lisäksi Mikkelissä aloitti syksyllä 2017 yrittäjyyden tutkimusryhmä.

Vihreän kemian osasto on maailmalla erittäin tunnettu tutkimusyksikkö. LUT:n yrittäjyystutkimus on päässyt Mikkelissä kovaan vauhtiin ja LUT on tässä tutkimusteemassa kovatasoinen toimija maailmalla.

Yliopistokeskuksen toimijat ovat tiiviisti mukana Mikkelin sähköisen asianhallinnan kehittämisessä (Memory Campus), hyvinvoinnin kehittämisessä (Kalevankangas), kierto- ja biotalouden kehittämisessä (Ecosairila) sekä matkailun kehittämisessä.

Kolmen yliopiston lisäksi mikkeliläisessä yliopistoyhteisössä toimii Luonnonvarakeskus, Mikkelin kesäyliopisto ja tutkijahotelli. Tutkijahotelli tarjoaa apurahatutkijalle mahdollisuuden olla osa yliopistoyhteisöä.

Yliopistojen toiminnassa Mikkelissä on huomionarvoista, että osaamisalat ovat eläneet vuosien saatossa ajan ja alueen tarpeen mukaisesti. Näin asian pitää ollakin, sillä osa rahoituksesta tulee alueelta.

Yliopistojen tehtävä on tuottaa tutkittua tietoa ja välittää sitä saataville julkaisujen, koulutusten, seminaarien, erilaisten tapahtumien, asiantuntijatehtävien ja erilaisten verkostojen kautta.

Etelä-Savon ja Mikkelin uutisvirta on ollut negatiivista ja edessä on suuria haasteita. Asioiden kääntäminen parempaan suuntaan ei onnistu keneltäkään yksin.

Tähän tarvitaan kaikkia ja ennen kaikkea yhteistyötä, joka perustuu vuoropuheluun ja yhdessä sovittuun tekemiseen. Näitä asioita ei voi koskaan korostaa liikaa.

Mikkelin yliopistokeskuksen johtoryhmä:
Kaupunginjohtaja Timo Halonen, pj
Tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen / HY
Johtaja Sari Iivonen / Luomuinstituutti, LUKE
Palvelujohtaja Johanna Lilja / Kansalliskirjasto, HY
Ohjelmajohtaja Joan Lofgren / Aalto
Pääsihteeri Matti Malinen
Professori Mika Sillanpää / LUT