Puheenvuoro: Etelä-Savon on mietittävä itse, miten liikenne täällä tulevaisuudessa järjestetään — Pakettiin kuuluvat myös tietoliikenneyhteydet

Etelä-Savon maakuntaliitto on käynnistänyt maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen.

Yksi tavoite on löytää maakunnan keskeiset näkemykset ja tavoitteet valtakunnalliseen liikennejärjestelmätyöhön.

Toinen tärkeä tavoite on muodostaa näkemys maakunnan liikennejärjestelmän ja liikennepalvelujen kehittämiseksi. Liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistuu syksyllä 2019.

Etelä-Savo tarvitsee oman vision ja tavoitteellisen runkoverkon myös tietoliikenneinfran kehittämiseksi ja kilpailukykyisen saavutettavuuden turvaamiseksi.

Laissa liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetään pitkäjänteisestä valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnittelusta sekä suunnitelmaan sisältyvästä 10—12 vuoden toimenpide- ja rahoitusohjelmasta. Lain mukaan valtakunnallisen suunnitelman laatimisesta vastaa liikenne- ja viestintäministeriö.

Maakuntien näkökulmasta toimenpide- ja rahoitusohjelman sisältö on mielenkiintoinen. Ohjelmassa linjataan, mitkä suuret liikennehankkeet toteutetaan seuraavan vuosikymmenen aikana.

Hyvän lähtökohdan työlle muodostavat Itä-Suomen nykyinen liikennestrategia ja ylimaakunnallinen yhteistyö.

Vaikka infran kehittäminen ja kunnossapito ovat tärkeitä, ei pelkkä hankkeiden listaus saa viedä kaikkea huomiota vaikuttaessamme valtakunnallisiin linjauksiin.

Suunnitelman sisältöä voi vasta arvailla, mutta liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsaus antaa viitteitä käsiteltävistä teemoista; palvelut, tieto, liikenteen päästövähennykset sekä liikenne- ja tietoverkot.

Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa määritellään osaltaan koko liikennepolitiikan suuntaa. Se vaikuttaa jokaisen suomalaisen liikkumiseen.
Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsauksen mukaan ”seuraavan hallituskauden alussa on linjattava toimet, joilla kotimaan liikenne voidaan muuttaa hiilivapaaksi vuoteen 2045 mennessä”.

Liikenteen päästövelvoitteet ovat merkittävästi esillä myös valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnassa. Alueiden onkin syytä selventää omia lähtökohtiaan ja keinoja velvoitteiden saavuttamiseksi.

Ilmastotavoitteet kulkevat usein käsi kädessä aluekehityksen ja elinvoiman kanssa. Vaikka molemmat edellyttävät toimintatapojen ja kulutustottumusten muuttamista, eivät ne ole aina ristiriidassa toistensa kanssa vaan voivat luoda uutta yritystoimintaa, työtä ja elinvoimaa.

Maakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa puhtaasti paras Etelä-Savo etsii keinoja myös ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Alueiden pitää myös miettiä, mitkä ovat liikennepalveluiden ja tietoliikenneverkkojen kehittämisen kärkiviestit. Tietoliikenne ja tietoliikennepalvelut ovat jatkossa yhä merkittävämpi osa saavutettavuutta ja liikennejärjestelmää.

Nykyisellään maaseutumainen Etelä-Savo kuuluu tieliikenneyhteyksien osalta Suomen heikoimpiin alueisiin ja vastaavasti Suomi koko Euroopan huonoimpiin. Kirittävää on, mutta tilanne ei ole toivoton.

Säävarman sähköverkon rakentamisvelvoite vuoteen 2036 mennessä edellyttää vuosittain merkittäviä investointeja energiaverkkoihin. Rakentamisurakkaa voidaan hyödyntää myös tietoliikenneinfran kehittämiseen.

Vastaavasti matkapuhelimien suorituskyvyn kasvu 5G-tasolle edellyttää satojen, jopa tuhansien uusien tukiasemien rakentamista ja niiden riittäviä tietoliikenneyhteyksiä. Muun muassa nämä investointitarpeet korostavat yhteistyön ja yhteisen tavoitteellisen tietoliikenneverkon merkitystä ja mahdollisuuksia kilpailukykymme parantamiseksi.

Osana liikennejärjestelmätyötä Etelä-Savo tarvitsee oman vision ja tavoitteellisen runkoverkon myös tietoliikenneinfran kehittämiseksi ja kilpailukykyisen saavutettavuuden turvaamiseksi.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön etenemistä voi seurata lähiaikoina avattavalla sivulla www.esavo.fi/liikennejarjestelmasuunnitelma.

Jarmo Vauhkonen
aluesuunnittelujohtaja
Etelä-Savon maakuntaliitto

Uusimmat uutiset