Puheenvuoro: Xamkin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko vaatii Mikkeliä rakentamaan yhteisen kampuksen yliopistokeskukselle ja ammattikorkeakoululle

Mikkelille on tärkeää vahvistaa itseään korkeakoulukaupunkina rakentamalla määrätietoisesti, Seinäjoen mallin mukaisesti, yhtä vahvaa korkeakoulukampusta, jossa yliopistotoimijat ja ammattikorkeakoulu toimivat rinnakkain keskinäistä yhteistyötään syventäen yhdessä toisen asteen kanssa.

Raimo eerola

Keskustelua yhteisestä korkeakoulukampuksesta on käyty Mikkelissä säännöllisin väliajoin.
Keskustelua yhteisestä korkeakoulukampuksesta on käyty Mikkelissä säännöllisin väliajoin.

Mikkelille on tärkeää vahvistaa itseään korkeakoulukaupunkina rakentamalla määrätietoisesti, Seinäjoen mallin mukaisesti, yhtä vahvaa korkeakoulukampusta, jossa yliopistotoimijat ja ammattikorkeakoulu toimivat rinnakkain keskinäistä yhteistyötään syventäen yhdessä toisen asteen kanssa.

Yhteisen korkeakoulukampuksen kissa on nostettava pöydälle. Muutoin Mikkelillä voi olla pitkällä aikavälillä liikaa menetettävää. Se on vastuullista koko korkeakoulukentän rakennemuutoksessa.

Alueiden välisessä kilpailussa Mikkeli voi vahvistaa vetovoimaansa korkeakoulukaupunkina myös kaavoittamalla keskustaan riittävästi opiskelija-asuntoja. Kaavoitus on vahva kaupungin kehittämisen työkalu. Sillä tulee olla riittävät resurssit nopeaankin reagointiin.

Mikkelin lukiokoulutuksen tulee olla seuraava pedagogisen kehittämisen painopiste.

Mikkeli on vihdoin saamassa oman matkailustrategiansa mikä on kaupungin  pitkäjänteisen  elinvoiman kehittämisen kannalta olennaista.

Tavoitteena tulee olla, että Mikkeliä koskevat matkailun tavoitteet ja seuranta tapahtuvat tulevaisuudessa aktiivisessa yhteistyössä kaupunginhallituksen kanssa.

Kaupunkimme laaja ammatillisen ja ammattikorkeakoulun matkailukoulutuksen keskittymä tulee integroida vahvemmin matkailun strategisiin tavoitteisiin.
 
Mikkelin lukiokoulutuksen tulee olla seuraava pedagogisen kehittämisen painopiste. Tämä edellyttää rohkeaa tarkastelua niin itse lukiorakennuksen kuin aivan uudella tasolla toteutuvan yhteistyön alueen ammatillisen ja korkeakoulutoimijoiden  kanssa.

Mikkelillä on erinomaiset mahdollisuudet kehittää lukiokoulutustaan niin luonnontieteiden kuin liikuntapainotteisuuden osalta. Tämä edellyttää yhteistyötä, avoimuutta uudelle ja edelleen laadukasta johtamista.

Kouluverkosto on kehittymässä pedagogisesti kestävämpään suuntaan. Siirtymäajan jälkeen kaupungissamme päästään vähintään yksisarjaisiin  kouluihin. Tämä tarkoittaa, että samassa luokassa on vain yhtä ikäluokkaa oppilaita ja heillä oma opettajansa. Tämä turvaa oppilaiden erityistarpeiden huomioimisen ja kehittää työyhteisöjä.

Myönteisenä kehityksenä Mikkeli ja sen koulumaailma myös kansainvälistyy ja on yhä monikulttuurisempi.

Aidossa monikulttuurisuudessa turvataan kouluissa myös perinteisten traditioiden, kuten Suvivirren ja joulujuhlien säilyminen.

Arvokasvatus on tärkeä osa varhaiskasvatusta ja perusopetusta.

Jyrki Koivikko
kouluneuvos, kaupunginvaltuutettu (kok), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja
Kokoomuksen ryhmäpuheenjohtajat
Mikkeli