Puheenvuoro: Ketä matkailun hiilijalanjälki liikuttaa?

Matkailu tuottaa noin 5 prosenttia maapallon hiilidioksidipäästöistä.

Matkailu tuottaa noin 5 prosenttia maapallon hiilidioksidipäästöistä. Ilman uusia toimenpiteitä matkailun päästöjen on arvioitu kasvavan vuoteen 2050 mennessä yli kaksinkertaisiksi. Tämä on jyrkässä ristiriidassa kansainvälisten ilmastosopimusten kanssa. Hiilijalanjälki on asian vakavuuteen nähden edelleen hämmästyttävän vähän esillä matkailussa, eikä helppoja ratkaisuja ole näköpiirissä.

Berliinissä järjestettiin maaliskuussa maailman johtava matkailutapahtuma ITB. Messuilla hiilijalanjäljen toivat selkeästi esille vain tahot, joiden keskeisenä tavoitteena on matkailun hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Ne tarjoavat matkailijoille ja yrityksille tietoa, hiilidioksidipäästölaskureita ja mahdollisuuden kompensoida päästöjä rahalla. Tällaisia palveluja tarjoavat esimerkiksi yritykset myclimate ja atmosfair.
”Vastuullisen matkailun” hallissa esillä olleista yrityksistä monissa pyritään aktiivisesti pienentämään matkailun hiilijalanjälkeä sekä kohteessa että sinne matkustettaessa. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on näille yrittäjille henkilökohtaisesti tärkeää ja he tietävät sen usein tuovan kustannussäästöä ja kilpailuetua.

Yrityksistä moni laskee ja ilmoittaa hiilijalanjälkensä, kompensoi päästöjä rahoittamalla ilmastoprojekteja ja tarjoaa myös asiakkaalle kompensaatiomahdollisuuden. Yritykset ovat yleensä hyvin verkostoituneita, niillä on useimmiten jokin sertifikaatti ja ne viestivät selkeästi vastuullisuudestaan. Yritysten lisäksi esillä oli yritysverkostoja ja alueorganisaatioita, jotka panostavat matkailun kestävyyteen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen.
Keinot pienentää yrityksen päästöjä ovat pitkälti samoja, joita meillä ympäristö- ja kustannustietoiset yrittäjät ovat käyttäneet. Oppia voidaan kuitenkin ottaa siitä, kuinka hiilijalanjäljen pienentämisestä viestitään asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

Muilla messuosastoilla näytti ja kuulosti siltä, että matkailun aiheuttamaa hiilijalanjälkeä ei juuri ajatella. Näin oli erityisesti kaukomatkakohteissa sekä Lähi-Idän ja osin Välimeren alueen yrityksissä. Yllättävästi myöskään useimmissa eko- ja luontomatkailuun profiloituvissa yrityksissä ei hahmoteta hiilijalanjäljen merkitystä. Kaikkien näiden asiakkaista iso osa on Euroopasta, joten myös täällä on edelleen valtava joukko asiakkaita, joille matkailun hiilijalanjäljellä ei ole mitään väliä.
ITB-konferenssissa Corporate Responsible Tourism -ohjelman päätapahtuma oli paneelikeskustelu, jossa peräänkuulutettiin matkailuun strategisia päätöksiä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Paneelissa ei löytynyt yhteistä näkemystä.
Myöskään Maailman matkailujärjestö UNWTO ei ole esittänyt ongelmaan selkeitä ratkaisuvaihtoehtoja. Tutkijoiden näkemys perustavaa laatua olevien muutosten tarpeesta ei vielä konkretisoidu toimenpiteiksi.

Tarvitaankin lisää tietoa, enemmän vastuunkantajia ja selkeitä linjauksia matkailun hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Mikkelin ammattikorkeakoulu etsii parhaillaan keinoja tähän Etelä-Savossa. Vähimat-Kohti vähähiiltä matkailua-hankkeessa mukana ovat B&B Majoitus Hepokatti, Kaidan Kiho, KartanoGolf ja Vanamolan majatalo.
Päärahoituksen on myöntänyt Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Eeva Koivula
Kirjoittaja on Mikkelin ammattikorkeakoulun lehtori ja projektipäällikkö.

Anssi Mehtälä

Anssi Mehtälä