Kansanedustaja Heli Järvisen puheenvuoro: Kansalaisia kyykyttävä aktiivimalli on korvattava kannustavammilla vaihtoehdoilla

Aktiivimallin seuraukset ovat alkaneet toteutua pelätyllä tavalla: se on kiukustuttanut aktiivisia työttömiä, jotka eivät jostain syystä ole onnistuneet työnhaussa, ja saanut monet hakemaan työkyvyttömyyseläkettä.

Juuri tätä pelättiin jo mallin valiokuntakäsittelyssä. Tuloksena on, että iso osa työttömistä tuntee itsensä kyykytetyksi, eläkejärjestelmä ruuhkautuu, politiikka menettää uskottavuuttaan ja kaikki häviävät.
Nyt ei ole syyttelyn vaan ratkaisujen aika. Haluamme tehdä työllisyyspolitiikkaa, jolla aidosti parannetaan työntarjoajien ja työttömien kohtaamista.
Ensisijaisen tärkeää on ottaa askeleita kohti perustuloa, joka ei toimisi tulppana lyhyidenkään töiden vastaanottamiselle nykyisen sosiaaliturvan tapaan. Perustulo ei ole yksiselitteinen avain onneen, vaan siinäkin on ongelmia. Siksi toivomme asiasta kunnon kokeilua, jossa myös verotus on osana.

Suomalainen yrittäjyys on voimavaramme myös tulevaisuudessa. Yhä useampi yhdistää työntekoa osittain palkansaajana, osittain yrittäjänä, omaishoitajana tai opiskellen. Haluamme parantaa yrittäjyyden edellytyksiä edistämällä pienten yrittäjien ja itsensä työllistävien sosiaaliturvaa.
Työn sirpaloituessa ja yksinyrittäjyyden lisääntyessä koko sosiaaliturvajärjestelmämme pitää miettiä paremmin kannustavaksi sekä arjen nivelvaiheita tukevaksi. Yhdistelmävakuutuksen turvin omaa sosiaaliturvaa voisi varmistaa elämän muutoskohtiinkin.

Meidän on hyväksyttävä se, ettei kaikkien työnhakijoiden oikea paikka ole avoimilla työmarkkinoilla.Työssä jaksamista on helpointa edistää työpaikoilla. Työntekijän vapaus vaikuttaa työtehtäviinsä kulkee käsi kädessä motivaation kanssa. Kun työntekijällä on aito tunne, että häntä kuunnellaan ja hänen ajatuksillaan on merkitystä, hän on sitoutuneempi työhönsä.
Työelämässä jaksamisen näkökulmasta haluamme parantaa työntekijän mahdollisuuksia vaikuttaa omiin työaikoihinsa, jolloin esimerkiksi liukumia voitaisiin käyttää nykyistä vapaammin. Joustavammat työaikajärjestelyt ovat niin työnantajan kuin työntekijänkin etu. Osa-aikatyö helpottaa monessa tilanteessa työssä jaksamista, jolloin esimerkiksi lapsiperhearjen ja työelämän yhteensovittaminen on helpompaa.
Toisaalta osa-aikatyö on myös hyvä keino pidentää työuria. Kun muutamaa vuotta ennen eläkeikää voi lyhentää työaikaansa, työntekijä pysyy pidempään kiinni työelämässä.
Ruotsissa osa-aikatyöhön kannustetaan huomattavasti aktiivisemmin, ja myös tulokset ovat olleet positiivisia. Esimerkiksi pienten lasten vanhempien on helpompi pysyä työelämässä mukana, kun heillä on mahdollisuus työskennellä osa-aikaisesti.

Meidän on myös hyväksyttävä se, ettei kaikkien työnhakijoiden oikea paikka ole avoimilla työmarkkinoilla. Työ- ja elinkeinoministeriön oman selvityksen mukaan peräti kolmannes työttömistä on itse asiassa työkyvyttömiä. Lisäksi viidennes kaipaisi kipeämmin sosiaali- tai terveyspalveluja kuin suoraan työllisyyttä edistäviä toimia.
Siksi 3 000:een rajoitettua palkkatukilaisten määrää on välttämätöntä nostaa. Se tulee tarpeen myös lukuisille yhdistyksille ja järjestöille, jotka ovat kantaneet päävastuun työn tarjoamisesta osatyökykyisille.
Kannustan työnantajia tekemään työhakuja myös nimi- ja ikätiedot peitettyinä. Potentiaalisia osaajia ei kannata jättää palkkaamatta iän, alkuperän tai sukupuolen takia. Lopetetaan yhdessä työttömien kyykytys ja kannustetaan kaikki osallistumaan.

Heli Järvinen
kansanedustaja (vihr.)
Kerimäki