Puheenvuoro: Työllistämistoimien pitää jatkua

Suomessa on tällä hetkellä töissä ihmisiä enemmän kuin kymmeniin vuosiin. Työllisyys on kasvanut kuluneella hallituskaudella jo lähes 120 000 hengellä. Hallitus on onnistunut politiikassaan ja työllisyysaste hipoo jo asetettua 72 prosentin tavoitetta.

Kokoomus on kuitenkin jo ilmoittanut, että seuraavalla vaalikaudella rima on nostettava vähintään 75 prosenttiin. Vähempi ei riitä hyvinvointiyhteiskunnan tärkeiden palveluiden rahoittamiseksi, siksi työllistämistoimien pitää jatkua.

Työssä käyvien määrä on tärkeä siksi, että hyvinvointiyhteiskunnan kuluilla olisi mahdollisimman monta maksajaa.

Veroja maksavat kustantavat tämän yhteiskunnan hyvinvointipalvelut ja tulonsiirrot niille, jotka niitä tarvitsevat. Tämän vuoksi jokaiselle työhön kykenevälle pitäisi olla töitä kykyjensä mukaan. Nyt on työpaikkoja auki paljon.

Työllisyys on kasvanut nimenomaan hallituksen ansiosta, myös niiltä osin mitä tulee maailmantalouden parantuneeseen taloussuhdanteeseen. Pääsimme maailmantalouden nousuun mukaan vasta kiky-sopimuksen kautta parannetulla kilpailukyvyllämme.

Ei ole yhtä tai kahta toimenpidettä, vaan hallitus on toteuttanut noin 80 työllisyyttä parantavaa suurta ja pientä toimenpidettä. Näillä on ollut yhdessä hyvät vaikutukset työllisyyteen.

Työn tekoon kannustavien, pieni- ja keskituloisille painotettujen, veronkevennysten lisäksi hallitus on muun muassa pidentänyt koeaikoja ja sallinut määräaikaisten työsopimusten solmimisen pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman eri perustetta. Aktiivimallilla on aktivoitu työttömiä hakeutumaan aikaisempaa enemmän palveluiden piiriin ja kannustettu etsimään myös keikkatöitä.

Sdp:n johtama oppositio on vastustanut kaikkia näitä työllisyyttä edistäviä toimia. Ne ovat olleet kuitenkin vain osa välttämättömistä toimista.

Hallitus on myös lisännyt työvoimapalveluiden resursseja, vakinaistanut nuorisotyöttömyyttä vähentävän Ohjaamo-toiminnan, sallinut yritystoiminnan aloittamisen työttömyysturvan turvin, edistänyt opintojen suorittamista työttömyysetuudella, alentanut varhaiskasvatustamaksuja sekä parantanut työn perässä liikkumisen kannustimia nostamalla työasuntovähennystä sekä työmatkakulujen vähennysoikeuden enimmäismäärää.

Osaajapulaa on puolestaan helpotettu lisäämällä nopeasti vaikuttavia toimia toisen asteen ja korkea-asteen koulutukseen.

Hallitus haluaa edelleen helpottaa vaikeimmin työllistyvien mahdollisuuksia kiinnittyä työelämään. Siksi irtisanomissuojaa mikroyrityksissä halutaan keventää.

Muutos ei mahdollistaisi tulevaisuudessakaan mielivaltaista irtisanomista ilman hyväksyttävää syytä tai varoitusta. Se kuitenkin laskee työllistämisen kynnystä pienissä yrityksissä ja tarjoaa lisää mahdollisuuksia vaikeammin työllistyville.

Tätä kaikkea on sanottu kokoomukselaiseksi talouspolitiikaksi. Olkoon niin.
Olen tyytyväinen kokoomuksen kansanedustaja. Työllisyys on kasvanut huimasti, vienti vetää ja julkinen talous kohenee.

Pidetään nyt yhteiskuntarauhasta kiinni, niin saamme kerätä onnistuneen politiikan hedelmät hyvinvointiyhteiskunnallemme. Yhteiskunnalle, joka antaa yksilölle vapautta, mutta myös vastuuta. Yhteiskunnalle, joka huolehtii niistä, jotka apua tarvitsee.

Kaj Turunen
kansanedustaja (kok.)
Savonlinna