Puheenvuoro: Eteläsavolaisille rakennetaan parempia elintapoja uudella hankkeella

Vesote, eli vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali - ja terveydenhuoltoon -hankkeessa rakennetaan pysyvää elintapaohjauksen palvelua Essoten kuntiin sekä Sosterin alueelle erillisellä hankeyhteistyöllä Etelä-Savon liikunta ry:n kanssa.

Elintapaohjauksen ytimessä ovat liikunta, ravitsemus ja unen lääkkeetön hoito.

Kohderyhmän valinnalla kavennamme terveyseroja alueellamme. Siksi toiminnan painopiste hankeaikana ja sen jälkeen on niissä henkilöissä, jotka tarvitsevat eniten tukea parempiin elintapoihin.

Koulutettuja elintapaohjaajia on valmistunut jo 92 ja syksyyn mennessä valmistuu kolmisenkymmentä lisää. Suurin osa koulutetuista henkilöistä on Essoten ammattilaisia, mutta mukana on osallistujia myös järjestöistä ja kunnista. Näistä koulutetuista ammattilaisista muodostuu pysyvä elintapaohjauksen toimijaverkosto Etelä-Savoon.

Käytännössä elintapaohjaus sisältää henkilökohtaista tai pienryhmämuotoista ohjausta ja neuvontaa vähintään puolesta vuodesta vuoteen, tarvittaessa pitempään. Toiminnan keskiössä on aina asiakas.

Ensitapaamisessa selviää, onko asiakkaalla eniten ongelmia liikunnassa, unessa vai ravitsemuksessa. Tätä asiaa lähdetään korjaamaan, unohtamatta kahta muuta. Toiminnan vaikuttavuutta seurataan kirjaamalla asiakas potilastietojärjestelmään, johon on luotu vaikuttavuuden mittarit liikunnan, unen ja ravitsemuksen osalta.

Järjestöjen ja kuntien elintapaohjaajat kirjaavat vaikuttavuuden tiedot samoilla mittareilla. Etelä-Savossa vaikuttavuuden mittarit ovat samat jokaisessa kunnassa.

Ohjauksen tueksi asiakkaalle tullaan tarjoamaan liikunnan palvelutarjotinta ja siinä olevia maksuttomia tai maksullisia palveluja. Ilahduttavaa on se, että kaikki kunnat voivat tarjota prosessissa olevalle asiakkaalle myös maksutonta liikuntapalvelua.

Palvelutarjottimen sisällöt tulevat olemaan luettavissa niin asiakkaan kuin ammattilaisenkin osalta Essoten www-sivuilta tai Essoten applikaatiosta. Kaikkien Essoten jäsenkuntien liikunnan palvelutarjottimien sisällöt valmistuvat syksyyn mennessä.

Etelä-Savon sairastavuusindeksi on 113,2, joka on Suomen korkeimpia. Koko maan sairastavuusindeksin keskiarvo on 107,4.

Aikuisiän diabeteksen, sepelvaltimotautien, tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja dementian osalta maakunnan väestö on hälyttävässä tilanteessa. Hälyttävää on se, että muun muassa aikuisiän diabetes sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien määrät jatkavat kasvuaan!

Tutkimusten mukaan elintapahoitoon päässeillä suomalaisilla oli 57 prosenttia pienempi sairastumisriski, jos henkilö saavutti vähintään neljä näistä viidestä tavoitteesta: viisi prosenttia painoa pois, vähemmän rasvaa, vähemmän kovaa rasvaa, riittävästi kuitua ja 30 minuuttia liikuntaa päivittäin.

Talouden osalta puhumme merkittävistä kustannussäästöistä. Jo pelkästään diabetesasiakkaille annettu elintapaohjaus toisi kustannussäästöä koko Etelä-Savon maakunnan osalta noin 13 miljoonaa euroa.

Nyt tarvitaan päätöksiä ennaltaehkäisevään toimintaan. Essoten Vesote-hanke tulee esittämään päättäjille, että vuoden 2019 alusta alueellamme on useita päätoimisia elintapaohjaajia, apunaan kymmenien henkilöiden ohjaajaverkosto.

Toiminta tarvitsee resursointia, johtamista ja toiminnan kehittämistä. Yhteistä tahtoa elintapaohjauksen toiminnalle kohti Suomen parasta elintapaohjausta on sekä Essotessa että Sosterissa.

Teemu Ripatti
Vesote-hankkeen projektipäällikkö
Essote