Puheenvuoro: Suomen metsät voivat toimia ilmastonmuutoksen ratkaisijana

Metsien käyttö, hiilinielut ja metsien rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa puhuttavat.

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi lokakuussa paljon huomiota saaneen ilmastoraportin, jonka tulokset osoittivat, että ihmiskunnan on ryhdyttävä nykyistä nopeampiin ja voimakkaampiin toimiin ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen.

Hyvää oli se, että tolkuton lämpeneminen pystytään vielä estämään.
Päästöjä täytyy vähentää kaikilla yhteiskunnan eri aloilla, niin teollisuudessa, asumisessa, liikenteessä kuin maankäytössä.

Kaikilla meillä on vastuu, mutta erityisesti vastuu on yrityselämän ja politiikan päättäjillä.

Harmillisesti keskustelua metsienkäytöstä luonnehtii usein vastakkainasettelu ja mustavalkoisuus.

Itse näen ilmastonmuutoksen torjumisen myös mahdollisuutena, jonka kautta voimme luoda hyvinvointia, uusia liiketoimintamahdollisuuksia, työpaikkoja ja kasvua.

Hyvänä esimerkkinä tästä on suomalainen metsienhoito. Olemme kansainvälisesti metsänhoidon mallimaa Euroopan metsäisimpänä maana, jossa metsien kasvu on kaksinkertaistunut 70-luvulta tähän päivään nimenomaan metsänomistajien toimien ansiosta.

Metsämme voivat ratkaista maailman viheliäisimpiä ongelmia ilmastonmuutoksesta merten muoveihin.

Metsäteollisuutemme ja lukuisa joukko uusia start up-yrityksiä on kehitellyt kuitupohjaisia uusia tuotteita, joita voidaan käyttää lähes mihin tahansa lääkkeistä biohajoaviin materiaaleihin ja puuvillan korvikkeisiin.

Biomateriaalien lisäksi nykyinen hallitus on edistänyt vahvasti puurakentamista, joka on huomattavasti energiatehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää kuin sementistä ja teräksestä rakentaminen.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ei riitä yksin, vaan ilmakehän hiiltä on myös sidottava ja varastoitava.

Puurakentamisessa hiiltä sitoutuu moniksi vuosikymmeniksi ja lisäksi puisten rakennustuotteiden valmistaminen on huomattavasti ympäristöystävällisempää kuin vaikkapa teräksen valmistus.

Suomalaisten metsiä kasvatetaan kestävästi ja hoidetaan tarkasti. Julkisesta keskustelusta, eikä kaikkien puolueiden kannanotoista saa tällaista kuvaa.

Suomalaisen puun käytön vähentäminen ei olisi ilmastoteko eikä palvelus kansantaloudellemme, sillä silloin puu korvattaisiin vähemmän kestävästi kasvatetulla tuontipuulla tai ulkomaisilla puutuotteilla.

Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas on todennut, että hiilinielut kasvavat, kun metsät kasvavat nopeammin ja hiiltä sidotaan puihin ilmakehästä entistä tehokkaammin.

Keskusta on julkaissut oman ohjelman hiilinielujen pitkäjänteiseksi kasvattamiseksi, jossa metsien lisäksi nieluina toimivat suot ja maatalousmaa.

Ratkaisuina on mm. metsittäminen, soiden ennallistaminen, puurakentamisen lisääminen, tutkimus peltojen hiilen sidonnasta sekä ylitiheiden metsien ilmastoharvennus.

Maapallomme meret toimivat myös valtavana hiilinieluna. Ilmaston ja ympäristön suojelu on nähtävä kokonaisuutena, jossa tarvitaan moninaisia ratkaisuja. Ratkaisuja, jotka ovat suomalaisittain myös mahdollisuuksia.

Hanna Kosonen
Kansanedustaja (kesk.)
Savonlinna